BSA- Mogelijkheid hoorzitting

Als eerstejaars ST-student ontvang je uiterlijk 10 augustus 2018 (maar waarschijnlijk eerder), per e-mail, jouw Bindend StudieAdvies (BSA). Wanneer je meent dat je ten onrechte een voornemen tot negatief BSA hebt gekregen, kun je binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze e-mail een hoorzitting aanvragen bij het opleidingsbestuur van ST. Dit verzoek kun je sturen naar BOZ-ST-CES@utwente.nl. De hoorzitting zal plaatsvinden op maandag 13 augustus 2018 of maandag 20 augustus 2018. Uiterlijk 3 dagen na de hoorzitting  stelt het opleidingsbestuur je per e-mail in kennis van het definitieve besluit. Je ontvangt dan een definitief BSA. Dit kan een definitief negatief BSA zijn of een uitgesteld BSA.

Zie hier voor meer informatie