Module beschrijving

Vakinhoud en vakinformatie

Als je meer wilt weten over de inhoud, de leerdoelen, de werkvormen, de docent en de literatuur van een module kun je de module opzoeken in de onderwijscatalogus in OSIRIS. Een module kan opgezocht worden aan de hand van de vakcode of de vaknaam. Ook de tentamendata van de module en de benodigde boeken staan vaak genoemd in OSIRIS.

Vakbeschrijving

Alle informatie die in deze modulebeschrijvingen staat is ook digitaal beschikbaar op OSIRIS. Bekijk altijd de informatie in de vakcatalogus in OSIRIS, die informatie is het meest up-to-date!

Chemie (module 1)

cursuscode:

201300067

Q 1A

cursusnaam:

Chemie

5 EC

Docenten (1e docent is examinator/coördinator):

P. Jonkheijm

Dr. M.A. Hempenius

Dr. N.H. Katsonis

Dr. W. Verboom

Dr. A.J.A. Winnubst

Wijze cesuurbepaling

Beoordeling en cesuur zijn van tevoren vastgelegd. Indien analyse van testresultaten daartoe aanleiding geeft, kan hiervan afgeweken worden.

De Student:

 1. heeft inzicht in de relatie tussen structuur en reactiviteit van moleculen.
 2. kan reactiviteit van organische moleculen voorspellen op basis van electronegativiteit, Lewis structuur en elektronenverdeling.
 3. kan reactiemechanismen opstellen en rationaliseren.
 4. kan vlot omspringen met begrippen als elektrofiel, nucleofiel, resonantie, aciditeit en basiciteit
 5. kan begrippen kinetiek, mechanisme en selectiviteit van organische reacties aan elkaar relateren
 6. kan accuraat reactievergelijkingen opstellen.
 7. heeft inzicht in polymerisatietypes
 8. kan omgaan met standaard lab. apparatuur
 9. kan organische reacties uitvoeren
 10. heeft kennis van het zuiveren en karakteriseren van organische verbindingen.
 11. kan relatie leggen met de theorie behandeld tijdens het organisch chemisch college
 12. heeft kennis genomen van volgende analysetechnieken: GC-MS; H-NMR, FT-IR, UV-vis, TLC.
 13. heeft projectmatig leren werken
 14. heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke literatuur
 15. heeft moderne media aangewend om te communiceren