Algemene informatie ST

College tijden

Hieronder vind je de uren waarop de colleges doorgaans plaatsvinden:

1: 18.45 -19.30 16: 13.45 - 14.30 11: 18.45 - 19.30

2: 19.45 - 10.30 17: 14.45 - 15.30 12: 19.45 - 20.30

3: 10.45 - 11.30 18: 15.45 - 16.30 13: 20.45 - 21.30

4: 11.45 - 12.30 19: 16.45 - 17.30 14: 21.45 - 22.30

5: 12.45 - 13.30 (Lunch) 10: 17.45 - 18.30 (Diner)

Let op: De practicum uren zijn in de ochtend 8.45 - 12.30 en in de middag 13.15 - 17.00.

Onderwijslocaties

De thuisbasis van de opleiding ST is in het gebouw de Horst. Veel onderwijsactiviteiten van de eerste twee bachelorjaren vinden plaats in de Horst. Onderwijs aan hogerejaars vindt verspreid over de campus plaats. De docenten hebben hun kantoren ook op verschillende locaties op het universiteitsterrein. Om aan projecten te werken, zijn er projectruimten beschikbaar. Deze projectruimtes zijn voor ST studenten op vloer 5, 7 en 9 van de Horsttoren beschikbaar.

Het Horstgebouw is op maandag t/m donderdag geopend van 8.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, ook tijdens de meeste vakanties. Als je buiten deze tijden in het gebouw wilt werken kan dat ook. Je moet in dat geval een toegangspasje hebben. Het aanvraagformulier hiervoor is beschikbaar bij de receptie van de Horst.

De locatie van je tentamen kun je vinden op OSIRIS door te kijken bij de informatie over het tentamen waar je voor ingeschreven bent.

Afkortingen van de namen van de gebouwen zijn:

 • Capitool CA
 • Vrijhof VR
 • Carre CR
 • Waaier WA
 • Citadel CI
 • Zilverling ZI
 • Cubicus CU
 • Horstring HR
 • Horsttoren HT
 • Sportcentrum SC
 • Noordhorst NH
 • Horstkelder ZC
 • Meander ME
 • Oosthorst OH
 • Ravelijn RA
 • Westhorst WH
 • Spiegel SP
 • Zuidhorst ZH

Onderwijsmededelingen

Belangrijke algemene mededelingen over de studie (de zogenaamde onderwijsmededelingen) worden verspreid via de webpagina van ST en het studentportal. De mededelingen op het studentportal zijn het meest up-to-date. Maak er een gewoonte van om regelmatig deze mededelingen na te lopen. Eventuele roosterwijzigingen worden ook via de onderwijsmededelingen bekend gemaakt. Daarnaast is er een nieuwsbrief van de studentenadministratie. Daarin worden algemene mededelingen gedaan over vernieuwingen binnen de UT.

Blackboard

Als je informatie wilt hebben over de vakken op zich, kun je dit vinden op Blackboard en OSIRIS. Voor Blackboard moet je jezelf wel eerst inschrijven voor dat vak. Alle vakken hebben een eigen Blackboard-pagina. Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Twente. Op een Blackboard-pagina kun je terecht voor alle informatie over het betreffende vak: nieuws, algemene vakinformatie, vakrooster, e-mailadressen, etc. Als je een vak gaat volgen meld je je via Blackboard aan door je voor dat vak in te schrijven. Hoe dit in z’n werk gaat kun je vinden onder ‘de eerste weken’ op deze site. Als eerstejaars heb je tijdens de kick-In een cursus voor het gebruik van Blackboard gehad. Hierin is uitgelegd hoe je je voor vakken kunt aanmelden en hoe het gebruik van Blackboard verder in zijn werk gaat.

Toegang tot het Internet en e-mail

Zodra je ingeschreven bent aan de Universiteit Twente, krijg je een eigen account, in de vorm van een studentennummer en een bijbehorend wachtwoord. Dit is voor UT internetapplicaties en een UT e-mailadres. Verdere informatie hierover is je aan het begin van je eerste studiejaar toegestuurd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de ICT Servicedesk horstring W122. Niet alleen alle studenten hebben een e-mailadres op de UT, maar dit geldt ook voor docenten. Docenten zijn niet altijd aanwezig en e-mail is dan de ideale mogelijkheid om snel contact met de docent op te nemen. Schroom daarom niet om vragen per e-mail te stellen. E-mail adressen van docenten vind je in de telefoongids van de UT of via my.utwente.nl.

Laptop

Voor de opleiding van Scheikundige Technologie wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving, algemene office software en specifieke software. Dat betekent dat je een notebook nodig hebt die voor deze leeromgeving geschikt is. Via het Notebook Service Centre (NSC) kun je een door de UT geselecteerd notebook aanschaffen. Ook voor problemen met je notebook en de gebruikte software kun je direct terecht bij het NSC (www.nsc.utwente.nl). De informatie over de laptops, die via NSC kunnen worden aangeschaft, krijg je thuisgestuurd. Dit gaat over de verschillende soorten notebooks die te koop zijn en ook over de betaling van deze notebook. NSC kun je vinden in de Horstring W122.

Onderwijsvormen

De opleiding kent nu verschillende practica en projecten. Aan ieder kwartiel wordt een project verbonden. In projecten komt de stof tot leven en het vaardigheden onderwijs (verslagen, presentaties, posters, literatuurgebruik, samenwerking enz.) kan in de projecten gestalte krijgen.

Studiemethode

Tijdens je studie ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen tijdsindeling. Je moet zelf achterhalen wat je moet doen en bepalen hoeveel tijd je daarvoor nodig zult hebben. Er zijn een aantal verplichte activiteiten en opdrachten met vastgestelde inleverdata. Die kunnen veel tijd opslokken, zodat de rest sluitpost wordt. Het is verleidelijk de "onverplichte" zelfstudie, bijvoorbeeld het bestuderen van literatuur, voor je uit te schuiven met als gevolg dat in een kwartiel één of meer onderdelen in de knel komen.

In het eerste college geven verschillende docenten vaak expliciet aan hoe je de studie voor hun vak het beste aan kunt pakken en hoe je je goed op het tentamen kunt voorbereiden. Door te zorgen dat je aanwezig bent, maak je het jezelf dus een stuk eenvoudiger. Wanneer je twijfels hebt over je manier van studeren, praat dan eens met collega-studenten, je student-mentor, je docent-mentor, of de studieadviseur. Kijk ook eens op de internetpagina “Vragenlijst Studiemethoden” (http://vsm.cs.utwente.nl).

Om je te helpen je eigen studiemethode te bepalen is er ook de begeleide zelfstudie. Hierbij kun je onder begeleiding van ouderejaars studenten aan de slag met bijvoorbeeld de voorbereiding van een werkcollege. De ouderejaars kunnen je hierbij op weg helpen en tips geven over hoe je deze opdrachten aanpakt.

Studiemateriaal

De vakken worden ondersteund met verschillende studiematerialen. Dictaten (syllabi of readers) kun je verkrijgen bij de dictatenverkoop in de Union Shop in gebouw “de Bastille”. De Union Shop is elke werkdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Soms worden de dictaten ook verkocht bij vakgroepen of bij de docent zelf.

Boeken kun je bestellen via de studievereniging Alembic of bij een boekhandel. Naast dictaten en boeken maken docenten meestal ook gebruik van hand-outs van hun presentaties. Deze worden ook vaak op Blackboard gezet.

Inschrijven practica

Tijdens de bachelor van Scheikundige Technologie zal je nog verschillende soorten practica doen. Voor de meeste practica moet je jezelf inschrijven om aan dit practicum deel te kunnen nemen. Dit kan op http://www.utwente.nl/tnw/onderwijs. Daar ga je naar “inschrijfsysteem practica TNW”. Log je zelf in en schrijf je dan in voor het juiste practicum. Let op! Inschrijven voor deze practica kan vaak al een paar weken voordat het kwartiel begint.

Diploma-uitreiking

Bij de opleiding vindt een officiële diploma-uitreiking plaats: na de afronding de bachelor. De uitreiking van het bachelordiploma gebeurt op van te voren vastgestelde momenten.

De bacheloruitreiking vindt twee keer per jaar plaats. De eerste is op 15 november 2013 en de tweede keer is op 27 maart 2014. De bacheloruitreiking is facultair: alle studenten van de faculteit TNW ontvangen op dat moment het bachelordiploma. Als je na je studie doorstroomt naar de master, dan ontvang je aan het eind van die studie ook een diploma.

Voor het bachelorexamen wordt je automatisch geslaagd verklaard als je alle onderdelen hebt afgerond. Mocht je (nog) niet geslaagd verklaard willen worden kan je hiertoe een verzoek doen bij de examencommissie. Vergaderdata kun je vinden in de jaarcirkel ST en op de website van ST.

De diploma-uitreikingen zijn feestelijke aangelegenheden waarbij familie en vrienden natuurlijk welkom zijn.

Adreswijzigingen

De ervaring heeft geleerd dat studenten nogal eens van woonruimte en/of telefoonnummer wisselen tijdens hun studie. Daarbij wordt vaak vergeten om de nieuwe gegevens aan bepaalde instanties door te geven. Daardoor kun je belangrijke informatie mislopen. Als je dus mocht verhuizen, geef je adreswijziging dan zo snel mogelijk door aan Student Services, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de studievereniging en aan andere verenigingen waar je lid van bent. CSA geeft deze informatie door aan S&OA-TNW van de eigen opleiding. Belangrijke post kan dan meteen na je verhuizing op je nieuwe adres worden bezorgd. Voor de universiteit kun je alleen adreswijzigingen doorgeven via studielink.

Herinschrijven

Met de nieuwe regelingen vanuit de overheid is het belangrijk dat je je op tijd herinschrijft. Herinschrijven kan via studielink en moet gebeuren voor 1 september. Let er ook goed op de dat de betaling van je collegegeld op tijd gebeurt. In de meeste gevallen kun je je ongewijzigd herinschrijven voor welke gevallen dat wel en niet kan is te vinden op de website van de UT.

Gevonden of kwijtgeraakte voorwerpen

Als in de practicum- of computerruimten bij TNW iets blijft liggen (jassen, tassen, etc.) kun je dat bij de receptie van het betreffende gebouw inleveren of ophalen (als iemand anders zo vriendelijk is geweest het in te leveren). Laat geen spullen onbeheerd achter! Let op, regelmatig wordt er ook op de UT wat gestolen dus let ook op je laptop!

Student Services

Deze dienst regelt de inschrijving van alle UT-studenten. Alle wijzigingen in de gegevens die je bij je inschrijving hebt opgegeven moet je hier melden. Bij verhuizing moet je dus ook hier een adreswijziging doorgeven. Bij Student Services kun je terecht voor allerlei zaken die met je inschrijving te maken hebben, zoals: overstappen naar een andere opleiding of inschrijven voor een tweede studie, (tijdelijk) stoppen met je studie en eventuele teruggave van collegegeld, regelingen betreffende inschrijving als extraneus, geldigheid van (buitenlandse) diploma's en vragen met betrekking tot je collegekaart. De Student Services balie zit op de eerste verdieping van de Vrijhof, vlakbij de universiteitsbibliotheek.

Voor specifieke vragen betreffende de studiefinanciering kun je terecht bij het servicekantoor van DUO aan de Ripperdastraat 13 in Enschede (alleen op afspraak) of bij het bureau Studentendecanen. We verwijzen je voor informatie en formulieren door naar de website van de studenten balie.