Welkom!

Welkom

Beste eerstejaars studenten Scheikundige Technologie,

Welkom op de website van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (ST). De site is tijdens de zomervakantie samengesteld door de studenten-assistenten Eveline van Kampen en Marco de Visser in samenwerking met de onderzoeksgroepen, de docenten, BOZ en de medewerkers van de opleiding. De site bevat alle basisinformatie die nodig is voor de bachelorstudie:

  • algemene opleidingsinformatie,
  • informatie ten behoeve van keuzes,
  • informatie over de procedures en regels.

Het eerste jaar is vooral ook een oriëntatiejaar waaruit moet blijken of ST een geschikte studie voor jou is. Als de studie niet bevalt, kun je in het eerste jaar relatief makkelijk overstappen. Het programma van het eerste jaar is opgedeeld in vier thema’s. De eerste drie komen overeen met de hoofdpijlers van de opleiding: chemie, procestechnologie en materiaalkunde. Aan ieder kwartiel is een project en een practicum verbonden. In het project en practicum wordt de stof die in de colleges wordt aangeboden, toegepast. Het programma is dit jaar volledig vernieuwd en gebaseerd op het nieuwe Twentse OnderwijsModel (TOM). Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe opzet jullie zal bevallen.

De procedures en regels staan in principe in de Bachelor Onderwijs- en ExamenRegeling (OER), die op de site van de ST terug is te vinden. De OER is verdeeld in drie delen: een deel voor alle UT opleidingen met algemene regelingen, het opleidingsspecifieke met het studieprogramma en het deel met de examenregelingen. In alle drie delen zijn apparte stukken terug te vinden die speciaal gewijd zijn aan de regels die gelden voor TOM. Op Blackboard is de meer specifieke informatie over kwartielen te vinden en ook de wijze waarop de beoordeling van een kwartiel tot stand komt.

Anders dan op het VWO zul je hier echt ongeveer 40 uur per week moeten werken om je kwartielen te halen. In het eerste jaar zijn begeleide zelfstudie-uren ingepland om jullie te helpen in het gewenste studietempo te komen, meteen al vanaf de eerste week. Er zijn dan ouderejaars studenten aanwezig om je vragen te beantwoorden. Onderwijs is een interactief proces en dat vraagt communicatie van student naar docent en omgekeerd. Dus, stel vragen en maak aan de docent duidelijk wat de problemen zijn bij zijn vak. Bij meer algemene studieproblemen kun je altijd terecht bij je mentor of bij de studieadviseur. Ze houden je resultaten goed in de gaten, zodat je aan het eind van het jaar niet tegen een negatief bindend studieadvies aan loopt. Maak er wat moois van.

Ben Betlem,

Opleidingsdirecteur ST