Curriculum ST > 2013

Curriculumschema Bachelor ST

mei 2014


1

Chemie

2

Thermodynamica

(Procestechnologie)

3

Materialen

4

Fysische & analytische chemie

Jonkheijm

Ten Brake,Benes (ST)

Ten Elshof

Gardeniers

Wiskunde:

Math A, Math B1

4

Wiskunde:

Math B2

3

Wiskunde:

Math C1

3

Wiskunde:

Math D1

3

Chemie

- (an)organ. structuren

- klassen van reacties

- reactiemechanismen

- polymeren (synthese)

6

Thermodynamica

- fasen,toestanden

- hoofdwetten

- kringlopen

- Maxwell relaties

4

Materialen

- quantumverschijn.

- anorg.mat.kunde

- polymeren (fysisch)

7,5

Evenwichten

- chem. potentiaal

- zuur-base

- electrochemie

- faseleer

7

Exp 1:

Basisvaardigheden

& synthese

2,5

Exp 2:

Energie& procestechnologie

2,5

Exp. 3:

Science

2,5

Project/practicum

Chem. analyse

5

Project/practticum

Sport

2,5

Project Procestechnologie

5,5

Project

Materiaalkunde

2


5

Moleculen & materialen

6

Fysisch transport

7

Industriële processen

8

Procesontwerp

Huskens

Brilman

Mojet

Van der Ham

Wiskunde:

Math D2

2

FTV

- stromingsleer

- energietransport

- stoftransport

8

Kinetiek & Katalyse

5

Inl.

Scheidingstechn.

4

(Bio)organische chemie

4

Industriële processen

3

Inl.

Reactorkunde

4

Colloïdchemie

3

Practicum FTV

2

Duurzame productie

3

Procesregeling


Project Nano-chemie

synthese & analyse

6

Project Modelleren

(mbv matlab)

5

Project Duurzame

procesroutes

 

Project Procesontwerp

7


9

Profilering 1

10

Profilering 2

11

Intro Bacheloropdracht

12

Bacheloropdracht

Vrije keuze

Verbreding of verdieping

?


Voorkeur:

- MDOOValue chain

15

Voorkeur:

Materialen

-Adv Mat. S&T

-CTAM

-Verdieping ST

15

Reflectieonderwijs S&T

-historical dimension

-wetenschapsvisies

-wetenschapsfilosofie

-logica

6

Opdracht

- experimenteren

- verslaglegging

- colloquium

15

keuzevak

-voor studiereis

-PED: equipment design

-materialenvak BMT

5

Opdracht:

- literatuurstudie

- onderzoeksplan

4