Externe BSc opdracht


Het standpunt van de examencommissie met betrekking tot het doen van een ‘stage’ als invulling van een BSc-opdracht binnen de huidige BaMa-structuur is het volgende:


1.In principe wordt de BSc opdracht intern uitgevoerd onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een bachelorcommissie bestaande uit docenten uit de onderzoeksgroepen van ST.

2.Externe uitvoering van de BSc opdracht kan in bijzondere gevallen worden toegestaan na toestemming van de examencommissie; deze opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een bachelorcommissie waarin minimaal twee docenten van ST zitting hebben.

3.Een externe BSc-opdracht kan het karakter hebben van een stage, maar het blijft een BSc-opdracht zoals onder 2 beschreven.

4.Inhoudelijke verantwoordelijkheid van een opdracht zoals beschreven bij 3 blijft dan ook liggen bij de bachelorcommissie.

5.De externe opdracht zoals beschreven bij 3 is géén vervanging van de stage die in de Ma-fase afgelegd dient te worden.

6.Initiatief en adequate realisatie van een invulling zoals beschreven onder 3 ligt bij docent/student; een dergelijke invulling is geen regulier onderdeel dat door de opleiding wordt geregeld.

7.In alle gevallen is voor bovengenoemde invulling vooraf toestemming nodig van de examencie. Deze dient tijdig voor de start van de concrete afspraken mbt een externe BSc opdracht te worden aangevraagd.

8.De stagecoördinator ST heeft geen toegewezen taken/verantwoordelijkheden m.b.t. de invulling van een externe bacheloropdracht..Betty Folkers

Stagecoördinator