See Nieuws archief

Jong Talent aanmoedigingsprijzen 2009

Evenals voorgaande jaren hebben een aantal bedrijven, instellingen en personen prijzen ter beschikking gesteld voor studenten met de beste voltooiing van het eerstejaars programma. Deze ‘Jong Talent Prijzen’ zijn bedoeld om de studieresultaten in de technische en exacte vakken te bevorderen.

Het bestuur van de Hollandsche Maatschappij heeft besloten, overeenkomstig het advies van een commissie uit haar leden, de Jong Talent Aanmoedigingsprijs 2009 ter bekroning van de uitzonderlijke studieresultaten toe te kennen aan:

Youri Dijkstra in de discipline Civiele Techniek

Max Haker in de discipline Scheikundige Technologie

Harm den Dekker in de discipline Biomedische Technologie


De prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 Euro per persoon, wordt ter beschikking gesteld door Stichting Physica, de Spinoza Premie laureaten en het Platform Bèta Techniek. De prijzen worden uitsluitend op voordracht van de betrokken faculteiten en examencommissies toegekend. Men kan niet zelf om toekenning verzoeken.

v.l.n.r Harm den Dekker, Max Haker en Youri Dijkstra


http://www.utwente.nl/repository/atcampus/images/spacer.gif