4TU Cyber Security

Rules regarding Kerckhoff supplement and certificate

Over het bij het diploma uit te reiken supplement is het volgende besluit genomen:
Ieder student geeft aan of hij of zij afstudeert volgens een Kerckhoff programma of het Cyber Security programma. Deze keuze zal vervolgens weergegeven worden op het bij het Computer Science diploma uit te reiken supplement. Je kunt maar een supplement hebben, Cyber Security of Kerckhoff.

Leidend hierbij is het formulier dat student en programme mentor ondertekenen m.b.t. het vakkenpakket. De programme mentor besluit bij het opstellen of wijzigen van het formulier of het programma aangemerkt wordt als een Cyber Security pakket of voldoet aan het Kerckhoff pakket. Het wijzigen van het pakket gebeurt met in acht neming van de overgangsregeling.

Het volgende besluit is genomen inzake de uitgifte van Kerckhoff certificaten:
Een student die voor september 2015 30 EC of meer binnen het Kerckhoff programma heeft behaald, zal op verzoek een certificaat krijgen.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van een certificaat vervalt per september 2017.