Study programme

Sign up period

Voltijd en deeltijd studenten kunnen maximaal twee jaar ingeschreven staan voor de pre-master CS. Is de pre-master na twee jaar studie niet afgerond dan wordt de student uitgesloten van het verder volgen van (pre-)mastervakken.

Gedurende deze inschrijfperiode mag de student per pre-mastervak maximaal drie keer deelnemen aan een tentamen. Studenten die na de derde tentamenpoging één of meerdere pre-mastervakken niet gehaald hebben ontvangen een bindend negatief studieadvies en worden uitgesloten van het verder volgen van (pre-)mastervakken.