Orientation on Master Thesis topics

Research themes Thomas van Rompay

  1. Work With Nature
  2. Invloed van tactiele aspecten van verpakkingen op perceptie van het product

1.Work With Nature

De laatste tijd is er veel aandacht binnen product- en interieur design voor ‘natuur’ en ‘groen’. Zo zien we in kantoor omgevingen, winkels en ziekenhuizen steeds vaker groene elementen zoals planten, afbeeldingen/kunstwerken van natuurschoon, en kleuren die naar de natuur refereren. In al deze gevallen wordt dus getracht om de natuur van buiten naar binnen te halen.

Ook vanuit onderzoek komt er steeds meer evidentie voor de aanname dat natuur en afbeeldingen van natuur kunnen bijdragen aan comfort en welbevinden. Ten dele vallen deze bevindingen te verklaren aan de hand van zogenoemde “Attention Restoration Theory (ART)” die er vanuit gaat dat confrontaties met de natuur energie geven (in tegenstelling tot bijvoorbeeld stedelijke omgevingen die vooral energie slurpen).

Dus waar de heilzame effecten van natuur algemeen onderkend worden en de natuur dan ook veelvuldig van buiten naar binnen wordt gehaald, is de manier waarop dit wordt gedaan heel erg ‘kopieer-matig’, dus we zien vooral veel 1-op-1 kopieën zoals letterlijk de natuur binnenhalen (planten, boompjes) of concrete afbeeldingen (posters, kunst).

Een andere meer design-gerichte benadering zou niet zozeer bestaan uit het letterlijk kopiëren van elementen uit de natuur, maar meer uit het op zoek gaan naar (multi-zintuigelijke) patronen die we in de natuur tegenkomen. Denk hierbij aan ritmes, herhalingen, complexiteit, schaduw-licht schakeringen, contrasten etc. En wat betreft de zintuigen, denk niet alleen aan dingen die je ziet, maar ook aan geuren, geluiden en hoe dingen voelen op je huid (mos, boomschors).

Natuurlijk begint deze exploratie bij je eigen ervaringen en observaties in de natuur. Wat zijn voor jou kenmerkende patronen die het voor jou ‘doen’? Wat geeft jou rust en energie, of wat vind je simpelweg prettig?

Vervolgens stelt zich dan de vraag; hoe ga je deze structuren vertalen naar designs die je in een binnenruimte kan gebruiken? En tenslotte zullen we binnen deze opdracht ook aan gaan aantonen dat deze werkwijze bijdraagt aan welzijn. Dus voelen mensen zich in jouw groene omgeving ook frisser, energieker en geïnspireerder in vergelijking tot een ‘normale’ omgeving? De focus van deze afstudeeropdracht zal liggen op de werk/studie-context, ook omdat hier genoemde aspecten zo belangrijk zijn voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer/ in de studieruimte.

2.Invloed van tactiele aspecten van verpakkingen op perceptie van het product

“De verpakking is niet de inhoud” horen we vaak & dat is waar: een slecht-smakende snack of drank heeft weinig of geen baat bij een mooi-ogende verpakking. Steker nog, het contrast tussen verpakking en inhoud kan zelfs de smaakbeleving nog verder naar beneden halen. Wanneer het contrast minder groot is en het drankje best wel OK smaakt, dan liggen de zaken anders & onderzoek heeft dan ook al veelvuldig laten zien dat de visuele perceptie van de verpakking de smaakbeleving kan sturen. Zo lieten we een aantal jaren terug zien dat een verpakking die een krachtige uitstraling heeft, er toe kan leiden dat ook de inhoud als krachtiger wordt ervaren en de smaak daarmee als ‘intenser’ en ‘voller’. De laatste jaren zijn er dan ook veel visuele verpakkingselementen (en hun invloed op de smaakbeleving) onderzocht. Waar echter nog geen onderzoek naar is gedaan, is de vraag of niet alleen visuele aspecten maar ook tactiele aspecten sturend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan materiaal-textuur: is het bijvoorbeeld ook zo dat een gladde oppervlaktestructuur eerder een smaakbeleving van een drankje als ‘zacht’ en ‘soepel’ in de hand werkt, terwijl een scherpe structuur veeleer zorgt voor de beleving van een drankje als scherp of pittig? En maakt het dan ook nog uit of het drankje zelf heel erg zacht (bv. kokos-sap) of scherp (bv. gember-drank) is? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Ben je geïnteresseerd en wil je onderzoek doen op het raakvlak van design, communicatie en psychologie neem dan contact op met Thomas van Rompay.”