Orientation on Master Thesis topics

Research themes Ad Pruyn

Afstudeeronderzoek voor Dura Vermeer Bouw Hengelo

Bedrijfsinformatie
Dura Vermeer is al van oorsprong een familiebedrijf actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Bij alles wat wij doen streven wij ernaar dat bouwobjecten een economisch en maatschappelijk rendement opleveren voor meerdere generaties, door duurzame omgevingen te creëren waar gebruikers zich prettig voelen.

Deze ambitie is terug te vinden in onze manier van werken, in het gedrag van onze medewerkers en in afwegingen die we maken tijdens het realiseren van onze projecten, groot en klein. Met minimalisering van kosten en optimalisering van kwaliteit, duurzaamheid en planning.

Om toegevoegde waarde te kunnen leveren verdiepen wij ons in de business case van onze klanten. We zorgen ervoor dat huisvestingsoplossingen hierin zoveel mogelijk faciliterend zijn. Persoonlijk contact staat in onze aanpak centraal.

Een optimaal resultaat vraagt om optimale samenwerking tussen alle partijen. We werken daarom ook graag samen met vaste partners. Efficiëntie en effectiviteit staan hierbij voorop. Dit bereiken we door in te zetten op sociale innovatie en natuurlijk ondernemerschap van onze medewerkers.

Samen willen we ideeën laten groeien door inspiratie, respect en verbondenheid!

Een aantal aanvullende kerncijfers:

  • Totale omzet: ca 1,1 miljard
  • Totaal aantal medewerkers: ca 2.200
  • Aantal medewerkers Dura Vermeer Bouw Hengelo: ca 300

Opdracht
Dura Vermeer biedt Master onderzoekers graag de mogelijkheid om eigen invulling te geven aan de exacte formulering van de onderzoeksvraag. Wel beschikken wij over een context waarbinnen wij opzoek zijn naar oplossingen.

Net als de rest van de wereld is ook de omgeving van ons als bouwonderneming aan veranderingen onderhevig. We zijn de laatste jaren sterk veranderd van een aanbod gedreven organisatie naar een vraag gestuurde organisatie. Naast dat dit het nodige vraagt van onze processen en producten heeft dit ook een belangrijke invloed op de wijze waarop wij communiceren met onze klanten en de rest van de buitenwereld.

Het gaat steeds minder om het ‘verkopen’ van producten en diensten én steeds meer over het ‘verkopen’ van belevingen. Onze klanten (B2B en B2C) zijn steeds veeleisender en opzoek naar oplossingen (en bedrijven) die volledig aansluiten bij hun overtuigingen en behoeften.

Dit betekent dat wij zowel op project-/conceptniveau als op bedrijfsniveau beter in staat moeten zijn om op dit niveau te communiceren.
Dit stelt ons voor de volgende thema’s/vraagstukken:

Bedrijfsniveau:

  • Welke communicatiestrategie moet Dura Vermeer Bouw Hengelo inzetten om ons imago van productaanbieder te transformeren naar ‘belevenis’ aanbieder?

(B2B) Gebouw oplossingen en concepten voor professionele opdrachtgevers (variërend van culturele voorzieningen, opleidingscentra tot kantoorruimten en/of zorgomgevingen):

  • Bij het ontwerpen van gebouwen voor professionele opdrachtgevers ligt een conceptuele gedachte (bijvoorbeeld ‘een optimale prestatie omgeving’ of ‘sharing environment’’) ten grondslag. Deze conceptuele gedachte is verweven in het totale gebouw (van het ontwerp t/m de technische uitwerking). Hoe kunnen wij de conceptuele gedachte van het gebouw vermarkten naar professionele opdrachtgevers?
  • Hoe kunnen wij in de totale productaanbieding de toekomstige functie/beleving van het gebouw communiceren aansluitend bij de overtuigingen en behoeften van de opdrachtgever en toekomstige gebruiker?

(B2C) Woningontwikkeling/-verkoop voor/aan particulieren:

  • Hoe kunnen wij projecten die in een conceptmatig stadium zijn succesvol onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroep? Dit met als doel om een co-creatie traject in de zetten voor het verder vormgeven van de woonomgeving. Het is hierbij van belang welke waarden bepaalde doelgroepen aanspreken en hoe aangezet kan worden tot (inter)actie.
  • Op welke wijze willen consumenten betrokken worden bij het vormgeven van hun woonomgeving en hoe dienen wij ons proces hierop in te richten?

In het verlengde van één van deze vraagstukken zijn wij opzoek naar een enthousiaste Master onderzoeker. Zoals genoemd laten we de exacte invulling van de onderzoeksvraag graag aan de student over. In verband met de relevantie en de waarde voor ons als organisatie is het wel essentieel dat het onderzoek aansluit bij één van bovengenoemde thema’s.