Orientation on Master Thesis topics

Research themes Mirjam Galetzka

 1. Afstudeer onderzoek in opdracht van Consumatics
 2. Afstudeeropdracht Institute for Service Leadership - “Het Ideale Klantgesprek”
 3. Afstudeeronderzoek voor Dura Vermeer Bouw Hengelo

1.Afstudeer onderzoek in opdracht van Consumatics

Bedrijfsinformatie
We merkten dat als je consumenten vraagt waarom ze iets gekocht hebben, ze dat niet altijd goed kunnen uitleggen. Dat is niet zo gek, want 95% van ons handelen kunnen we niet verklaren! Hier is Consumatics op ingestapt en dit voegen we toe. Consumatics verzorgt onderzoeken en experimenten bij bekende formules. Opdrachtgevers hebben door het aanpassen van de omgevingsfactoren een omzetgroei gerealiseerd. En dat zijn harde resultaten. De unieke kijk van Consumatics heeft veel aandacht gekregen van landelijke media en vakpers zoals een interview bij ‘Evers staat op’ op Radio 538 en een artikel in de Spits.

Consumatics laat zich inspireren door wereldwijd toonaangevende professoren en wetenschappelijk onderzoek, maar voert ook eigen wetenschappelijk onderzoek uit. Continue volgen wij recente ontwikkelingen in shoppermarketing, neuro-economie en consumentengedrag welke wij graag met jou delen en verder ontwikkelen!

Opdracht
De juiste uitdaging voor de juiste kandidaat! 

Consumatics doet innovatieve onderzoeken. We mogen allerlei A-merken ondersteunen. Bij ieder onderzoek ligt de lat hoog, dus als je met een zes tevreden bent, voel je je bij ons niet thuis. Je gaat een experiment doen in een horeca of retail setting en brengt in beeld wat het effect is van omgeving op het gedrag van gasten of klanten is.

Er zijn elk jaar een aantal leuke experimenten. Jij kunt dus één project helemaal zelf doen. Zo hebben we in 2012 een onderzoek op Schiphol gedaan, in 2013 een onderzoek bij een bedrijfscateraar, eind 2013 bij Winkelcentrum Kanaleneiland (met landelijke media-aandacht!) en in 2014 bij het Circus Theater in Scheveningen. Voor jou hebben we al een volgend project in gedachten, dat we graag in een gesprek toelichten.

Jij bent…. nauwkeurig, goed met SPSS, geïnteresseerd in consumentengedrag, stipt, professioneel, goed in Engels en Nederlands, een doorzetter en kan verantwoordelijkheid aan. Je houdt ervan om dingen naar je toe te trekken en weet van aanpakken.

2.Afstudeeropdracht Institute for Service Leadership - “Het Ideale Klantgesprek”

Bedrijfsinformatie
Het ISL is een onafhankelijk kennisinstituut dat in januari 2014 is opgericht om kennis en inzicht te krijgen in de vraag hoe Europese organisaties een leidende positie in de markt kunnen verkrijgen door excellente service te bieden. Het ISL moet in de toekomst gaan functioneren als een denktank, een onderzoeksorganisatie en als een academie voor service management. Het ISL verschaft informatie, doet onderzoek en ontwikkelt training programma’s voor een breed publiek, waaronder het management van Europese 500+ organisaties. Het ISL is onafhankelijk en niet verbonden aan enige commerciële, politieke, sociale of religieuze beweging.

Over het onderzoek Het Ideale Klantgesprek
Eén van de eerste onderzoeksactiviteiten van het ISL is een onderzoek naar de beleving van klanten van telefonisch contact. De centrale onderzoeksvraag binnen het programma “Het ideale klantgesprek” hebben we als volgt geformuleerd: “Hoe zou een telefonisch gesprek met de klant idealiter moeten worden ingericht om te komen tot een optimale klantbeleving?”. Deze vraag zal in het onderzoeksprogramma vanuit verschillende invalshoeken worden uitgewerkt:

 • De invloed van omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld muziek) op klantbeleving;
 • De invloed van IVR, voice response systemen en spraaktechnologie op klantbeleving;
 • De opbouw van het gesprek: klantbeleving gedurende verschillende fasen van het gesprek;
 • Het gebruik van bepaalde woorden of zinnen door contactcentermedewerkers;
 • Het effect van een persoonlijke of juist een zakelijke benadering in klantcontact;
 • De houding van de medewerker, lichaamstaal; gezichtsuitdrukking; motivaties en intenties; stemgeluid; intonatie.

Tijdens het onderzoek kunnen ook andere thema’s worden gevonden die relevant zijn voor het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met en in opdracht van vier tot zes organisaties. De uitvoering van het onderzoek staat onder leiding van Harald Pol, bestuurder van het Institute for Service Leadership. Hij zal ook optreden als begeleider van de afstudeeropdracht.

Opdracht 
Voor de uitvoering van dit onderzoek zoeken wij één of twee afstudeerders die in de laatste fase van hun studie Bedrijfskunde, Economie of Psychologie zitten. Belangrijke karaktereigenschappen van de afstudeerder zijn: enthousiast, gedreven, zelfstandig kunnen werken. Kennis van SPSS is voor dit onderzoek een absolute pré. De afstudeeropdracht duurt zes maanden. De eerste drie maanden zullen vooral bestaan uit het in kaart brengen van bestaande literatuur en het ontwikkelen van hypothesen voor vervolgonderzoek. De laatste drie maanden bestaat uit experimenteel onderzoek, waarbij in een live-omgeving – het klantcontactcenter van één van de deelnemende organisaties - een experiment zal worden uitgevoerd.

3.Afstudeeronderzoek voor Dura Vermeer Bouw Hengelo

Bedrijfsinformatie
Dura Vermeer is al van oorsprong een familiebedrijf actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Bij alles wat wij doen streven wij ernaar dat bouwobjecten een economisch en maatschappelijk rendement opleveren voor meerdere generaties, door duurzame omgevingen te creëren waar gebruikers zich prettig voelen.

Deze ambitie is terug te vinden in onze manier van werken, in het gedrag van onze medewerkers en in afwegingen die we maken tijdens het realiseren van onze projecten, groot en klein. Met minimalisering van kosten en optimalisering van kwaliteit, duurzaamheid en planning.

Om toegevoegde waarde te kunnen leveren verdiepen wij ons in de business case van onze klanten. We zorgen ervoor dat huisvestingsoplossingen hierin zoveel mogelijk faciliterend zijn. Persoonlijk contact staat in onze aanpak centraal.

Een optimaal resultaat vraagt om optimale samenwerking tussen alle partijen. We werken daarom ook graag samen met vaste partners. Efficiëntie en effectiviteit staan hierbij voorop. Dit bereiken we door in te zetten op sociale innovatie en natuurlijk ondernemerschap van onze medewerkers.

Samen willen we ideeën laten groeien door inspiratie, respect en verbondenheid!

Een aantal aanvullende kerncijfers:

 • Totale omzet: ca 1,1 miljard
 • Totaal aantal medewerkers: ca 2.200
 • Aantal medewerkers Dura Vermeer Bouw Hengelo: ca 300

Opdracht
Dura Vermeer biedt Master onderzoekers graag de mogelijkheid om eigen invulling te geven aan de exacte formulering van de onderzoeksvraag. Wel beschikken wij over een context waarbinnen wij opzoek zijn naar oplossingen.

Net als de rest van de wereld is ook de omgeving van ons als bouwonderneming aan veranderingen onderhevig. We zijn de laatste jaren sterk veranderd van een aanbod gedreven organisatie naar een vraag gestuurde organisatie. Naast dat dit het nodige vraagt van onze processen en producten heeft dit ook een belangrijke invloed op de wijze waarop wij communiceren met onze klanten en de rest van de buitenwereld.

Het gaat steeds minder om het ‘verkopen’ van producten en diensten én steeds meer over het ‘verkopen’ van belevingen. Onze klanten (B2B en B2C) zijn steeds veeleisender en opzoek naar oplossingen (en bedrijven) die volledig aansluiten bij hun overtuigingen en behoeften.

Dit betekent dat wij zowel op project-/conceptniveau als op bedrijfsniveau beter in staat moeten zijn om op dit niveau te communiceren.
Dit stelt ons voor de volgende thema’s/vraagstukken:

Bedrijfsniveau:

 • Welke communicatiestrategie moet Dura Vermeer Bouw Hengelo inzetten om ons imago van productaanbieder te transformeren naar ‘belevenis’ aanbieder?

(B2B) Gebouw oplossingen en concepten voor professionele opdrachtgevers (variërend van culturele voorzieningen, opleidingscentra tot kantoorruimten en/of zorgomgevingen):

 • Bij het ontwerpen van gebouwen voor professionele opdrachtgevers ligt een conceptuele gedachte (bijvoorbeeld ‘een optimale prestatie omgeving’ of ‘sharing environment’’) ten grondslag. Deze conceptuele gedachte is verweven in het totale gebouw (van het ontwerp t/m de technische uitwerking). Hoe kunnen wij de conceptuele gedachte van het gebouw vermarkten naar professionele opdrachtgevers?
 • Hoe kunnen wij in de totale productaanbieding de toekomstige functie/beleving van het gebouw communiceren aansluitend bij de overtuigingen en behoeften van de opdrachtgever en toekomstige gebruiker?

(B2C) Woningontwikkeling/-verkoop voor/aan particulieren:

 • Hoe kunnen wij projecten die in een conceptmatig stadium zijn succesvol onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroep? Dit met als doel om een co-creatie traject in de zetten voor het verder vormgeven van de woonomgeving. Het is hierbij van belang welke waarden bepaalde doelgroepen aanspreken en hoe aangezet kan worden tot (inter)actie.
 • Op welke wijze willen consumenten betrokken worden bij het vormgeven van hun woonomgeving en hoe dienen wij ons proces hierop in te richten?

In het verlengde van één van deze vraagstukken zijn wij opzoek naar een enthousiaste Master onderzoeker. Zoals genoemd laten we de exacte invulling van de onderzoeksvraag graag aan de student over. In verband met de relevantie en de waarde voor ons als organisatie is het wel essentieel dat het onderzoek aansluit bij één van bovengenoemde thema’s.