| COM-Master Thesis |

| Corporate Comm. | Marketing Comm. | Technical Comm. |

Posted.: 30/01/2017

UT contact person: Dr. Mark van Vuuren

E-mail: h.a.vanvuuren@utwente.nl

Company involved: HVR Group

                                  https://www.hvrgroup.nl/

Location / country:

Description of thesis project / theme:

 

We zitten in een ontwikkeling waar omgevingsbewustzijn, stakeholder-oriëntatie

(klantgerichtheid) en communicatie steeds meer een taak van allen worden. Verbinding met de omgeving vindt op allerlei plekken in de organisatie plaats: op bestuurlijk niveau net zo goed als in klant- of burgercontacten, bij het ontwikkelen of implementeren van projecten, in dienstverlening en, ja ook nog in de “reguliere communicatie” via tal van kanalen. We nemen afscheid van een tijd waarin communicatie het exclusieve werkdomein van een afdeling was.

 

De bovenstaande ontwikkeling zorgt er ook voor dat de rol en focus van communicatieafdelingen verschuift, op de ene plek wat sneller dan op de andere, van zélf

communiceren naar anderen helpen communiceren. HVR helpt communicatieafdelingen

reflecteren op hun huidige en toekomstige rol en ondersteunt hen in het ontwikkelingsproces van communicatieprofessionals, hun werkwijzen en hun instrumentarium.

 

Om dit naar behoren te kunnen doen, zijn we nu op zoek naar een instrument dat in staat is de communicatieve kwaliteit van een organisatie te meten:

 

● Hoe is de relatie met de belangrijkste stakeholders?

● Wie zijn de gatekeepers en bruggenbouwers naar deze stakeholders?

● Wat is de communicatieve kwaliteit van deze gatekeepers en bruggenbouwers

(luisteren, verbinden, impact veroorzaken)?

● Wat is de ontwikkelpotentie van de gatekeepers en bruggenbouwers en anderen in

de organisatie?

● Wat is de communicatieve kwaliteit van andere medewerkers in de organisatie

(luisteren, verbinden, impact veroorzaken)?

● Wat is de ontwikkelpotentie van andere medewerkers in de organisatie?

 

We kennen vergelijkbare instrumenten bijvoorbeeld uit de wereld van het kwaliteitsdenken,

ook een werkveld dat de stap heeft gemaakt van een specifieke tak voor een afdeling naar

een bewustzijn bij allen. Ze bestaan bijvoorbeeld ook voor het meten van de digitale

volwassenheid van organisaties of voor de wendbaarheid.

 

Een meetinstrument voor de communicatieve kwaliteit van organisaties is er nog niet. We

zien noodzaak voor een instrument op twee niveaus:

 

1. een relatief snelle scan, die in beeld brengt waar de organisatie communicatief staat

2. een gedetailleerd onderzoek waarbij alle communicatieve aspecten van het handelen

van een organisatie bloot worden gelegd.

 

Onze vraag luidt nu concreet: ontwikkel genoemd instrument voor het eerste niveau. Dat zou de vorm kunnen hebben van een korte vragenlijst of checklist die de belangrijkste

indicatoren voor de communicatieve kwaliteit achterhaald en van een waardering voorziet.

Idealiter zou deze door verschillende organisatieleden moeten worden ingevuld om een

evenwichtig beeld van de situatie te krijgen. Ervaringen in onze adviespraktijk laten zien, dat de kennis over de verbindingen met de buitenwereld lang niet overal op hetzelfde niveau liggen. Ook loopt de waardering nogal uiteen, als je bijvoorbeeld spreekt met een

communicatieprofessional of met iemand die in de dagelijkse praktijk met stakeholders in

contact staat, zoals een klantmedewerker of een bestuurder.

Start date: To be decided

Additional info: