Available (external) Assignments

De Posten - Onderzoek Interne Communicatie & Externe Communicatie

| CW-STAGE | CW-BACHELOROPDRACHT | CS-MASTEROPDRACHT |

| Corporate Comm | Marketing Comm | New Media & Comm |

Opdrachtnr.:
Geplaatst d.d.:

Bedrijf de Posten
Afdeling Communicatie
Website www.deposten.nl
Standplaats Enschede

Bedrijfsinformatie
Samen met onze cliënten streven we naar een goede kwaliteit van leven. In het midden van ons logo staat een hart en dat is geen toeval. Wij laten graag ons hart spreken in de zorg en dienstverlening op het gebied van woonzorg, thuiszorg, geriatrische revalidatie, welzijn en wonen.

De Posten respecteert het recht van ieder mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en daarover de regie te hebben. We stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënten. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners.

De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in haar omgeving. We vinden het belangrijk midden in de samenleving te staan en verbinding te zoeken met de mensen en organisaties om ons heen. We staan open voor vernieuwing en nemen daarin graag het voortouw.

Onze kernwaarden Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig zijn diep verankerd in de wijze waarop wij werken. Dat merk je en daar zijn we trots op.

Opdracht
De wereld en dus ook de wereld van de Posten veranderd en dat zien we ook terug in de wijze waarop informatie wordt opgenomen en aangeboden. Hoe kunnen we het beste communiceren met onze medewerkers. Welke informatie en communicatiebehoefte is er bij hen? Welke middelen kunnen we het beste inzetten? Welke rol speelt intranet hierbij en aan welke criteria zou intranet moeten voldoen? Hoe zorgen we er voor dat we ons onderling verbinding en dat we van elkaar leren. Elkaar zien als klant en naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid streven.

II Daarnaast hebben we te maken met de informatiebehoefte van onze cliënten, klanten en gasten. Wij zouden hen graag beter leren kennen en inzicht krijgen in hun communicatie-behoefte en de kanalen waarmee wij hen het beste kunnen bedienen. Welke rol kan digitale communicatie, bijvoorbeeld een virtuele assistent of whatsApp, hierin spelen.

Ook zouden we graag willen weten hoe goed zij de Posten kennen: weten zij wat wij allemaal doen(eerstelijns en welzijn), welk beeld hebben ze van de Posten, hoe zouden ze graag op de hoogte gehouden willen worden van bijv. de menu’s in de brink, de activiteiten die plaatsvinden en waaraan deelgenomen kan worden. Welke rol zien ze voor de Posten in de wijk.

Ingangsdatum Februari 2017
Periode
Extra info

Interesse…? Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinator:
drs. M.H. (Mark) Tempelman
E-mail: m.h.tempelman@utwente.nl
Locatie: Cubicus, kamer C216
Telefoon: +31(0)6 13 50 13 31