| COM-Bachelor Thesis |

| Corporate Comm | Marketing Comm | Technical Comm |

Geplaatst d.d.: 30/01/2018

Bedrijf: Gemeente Enschede (en Losser)

Afdeling: IT Bedrijf

Website: www.enschede.nl

Standplaats: Enschede

Bedrijfsinformatie

De Gemeente Enschede en Losser zijn informatie-intensieve organisaties met een primaire focus op de dienstverlening. Deze organisatiekenmerken vragen om een betrouwbare  en veilige informatievoorziening. Dit wordt met een toenemende complexiteit van de digitale dienstverlening steeds belangrijker. De betrouwbaarheid en veiligheid van informatie – in het bijzonder persoonsgegevens – is daarbij in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag en de werkwijze van de medewerkers.

Opdracht

In de opdracht houd je je bezig met het thema digitale veiligheid. In de maatschappij – en dus ook in overheidsorganisaties- is dit een ‘hot item’. Veel medewerkers zijn niet bekend met de risico’s van een datalek of een beveiligingsrisico. Daarnaast hebben ze vaak niet de juiste informatie om veilig te kunnen werken. En uit landelijke onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk percentage zich ook niet zoveel zorgen maakt over slachtoffer worden van bijvoorbeeld een cyberaanval.


Om die redenen starten we binnen gemeente Enschede (en Losser) met een bewustwordingscampagne “Digitale veiligheid: met één klik geef je alles weg”. Deze campagne bestaat o.a. uit het geven van presentaties in de verschillende programma’s en afdelingen en er worden communicatieve uitingen ontwikkeld. Daarnaast wordt een e-learningmodule ontwikkeld (het digitale rijbewijs), als een vereiste voorwaarde voor medewerkers.


Het onderzoek dat de student gaat uitvoeren is het meten van de effectiviteit van deze campagne. Denk hierbij aan een nulmeting en een nameting na ongeveer drie maanden. Daarvoor is nodig dat de student medewerkers bevraagt en daarnaast meedenkt en adviseert over hoe we het bewustzijn kunnen bevorderen. Op deze manier leert de student verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie kennen. In praktische zin kan dat betekenen dat de student meegaat naar presentaties en daarin adviseert. Of een advies geeft over het inzetten van een communicatiemiddel.


De organisatie is op zoek naar een student met een frisse blik en nieuwe ideeën en die affiniteit heeft met digitale veiligheid. Hij/zij kan rekenen op een dynamische werkomgeving waarin je theorie in praktijk kunt brengen en direct iets wordt gedaan met de uitkomsten van het onderzoek.

Ingangsdatum: 5-2-2018

Periode: 5-2-2018 t/m 30-6-2018 (of zolang de bachelor opdracht duurt)

Extra info: 

Interesse…? Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinator:

drs. M.H. (Mark) Tempelman

E-mail: m.h.tempelman@utwente.nl

Locatie: Cubicus, kamer C216

Telefoon: +31(0)6 13 50 13 31