Students in your organisation (dutch)

EEN STUDENT CW IN UW ORGANISATIE?

Studenten in uw organisatie?
Bent u op zoek naar extra menskracht voor uw organisatie? Er zijn verschillende mogelijkheden om studenten op projectbasis binnen uw organisatie in te zetten. Studenten in de afstudeerfase hebben zich gespecialiseerd in één van de volgende gebieden:

  • Corporate Communication
  • Marketing Communication
  • New Media and Communication

Tijdens de studie zijn er voor studenten meerdere mogelijkheden om opdrachten in het bedrijfsleven aan te pakken. Onderstaand vindt u een beschrijving van de mogelijkheden.

AFSTUDEEROPDRACHT

Afstudeeropdrachten bij TCW.

ALGEMENE INFORMATIE

Tijdens het afstuderen voert de student een zelfstandig onderzoeksproject uit. Het onderwerp van dit onderzoek hangt af van de masterrichting die de student gekozen heeft. De opdracht kan uitgevoerd worden bij een bedrijf (zowel profit als non-profit) of onderzoeksinstelling. Sommige studenten kiezen ervoor om naast onderzoek ook mee te werken bij werkzaamheden van het bedrijf.

PERIODE/AANTAL UREN

De afstudeeropdracht telt voor vijf maanden (full-time) mee in het studieprogramma van de student, deze periode kan indien nodig uitgebreid worden.

ORIËNTERENDE PRAKTIJKSTAGE

Oriënterende praktijkstage.

ALGEMENE INFORMATIE

Tijdens de stage voert de student taken of werkzaamheden uit bij een bedrijf. Op basis van de kennis en vaardigheden waarover de student beschikt worden de werkzaamheden bepaald. De taken zijn te onderscheiden in een hoofdtaak (bijvoorbeeld een beperkte ontwerp- of onderzoeksopdracht), en neventaken of werkzaamheden voor de organisatie (bijvoorbeeld deelname aan vergaderingen of meehelpen bij het organiseren van evenementen). De hoofdtaak zal ongeveer de helft van de tijd in beslag nemen.

PERIODE/AANTAL UREN

De student kan 7 weken á 40 uur besteden aan de stage. Deze stageperiode kan naar wens verlengd worden. De stage kan op elk moment van het collegejaar starten, afhankelijk van de individuele studieplanning van de student.

ONDERZOEK IN HET KADER VAN EEN VAK

ALGEMENE INFORMATIE

Naast stage en afstuderen kunnen studenten in het kader van een vak onderzoek doen naar een website, brochure of ander communicatiemiddel. Informeer naar de mogelijkheden bij Mark Tempelman.

CONTACTPERSOON

Contactinformatie

CONTACTPERSOON

De contactpersoon tussen bedrijfsleven en studenten is Mark Tempelman. U kunt contact met hem opnemen over de mogelijkheden.

Drs. Mark Tempelman
Afstudeer- en stagecoördinator
Communicatiewetenschap (CW)
Tel: 053 – 489 4034
m.h.tempelman@utwente.nl
Postbus 217
7500 AE Enschede