Premaster Information

Diagnostische toets Engels

De examencommissie van de opleidingen Civil Engineering and Management en Construction Management and Engineering heeft besloten dat alle studenten die als doorstroomminor of premaster student worden toegelaten vanuit het HBO een toets Engels moeten doen.

De toets heeft een diagnostisch karakter. Dit wil zeggen dat je weliswaar verplicht bent de toets te maken, maar dat aan de resultaten geen formele consequenties verbonden zullen/kunnen worden. Wel is het zo dat we je, na het behalen van een slecht resultaat, zullen adviseren om extra cursus(sen) te doen en/of je studieplanning aan te passen. Studenten met een slechte beheersing van het Engels kunnen namelijk niet meekomen met de (pre)mastervakken.

De toets Engels is een self service toets die ongeveer 2 uur duurt. Je kunt deze elk moment maken. Het enige dat je nodig hebt, is een computer en toegang tot internet. Meer informatie over deze test kun je vinden via http://www.utwente.nl/so/tcp/dialangandcef/. Belangrijk: je moet tijdens/na het maken van de test je scores noteren en het scoreformulier inleveren. Het scoreformulier staat op de genoemde site. Je kunt het scoreformulier per mail inleveren bij de premaster coördinator: M.j.b.duyvestijn@utwente.nl