De examencommissie stelt na afloop van ieder jaar een jaarverslag op. Het opstellen van een jaarverslag door een examencommissie is een verplichting vanuit de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. In dit jaarverslag verantwoordt de examencommissie haar werkwijze richting de decaan en evalueert zij de werkzaamheden van afgelopen jaar. Daarnaast maakt de commissie haar plannen voor volgende jaren bekend in het jaarverslag.