PhD Positions

Adaptief plannen van schoonmaak en onderhoud van ziekenhuizen

Wanneer gebouwen ons zouden kunnen vertellen wat op welk moment waar nodig is voor schoonmaak en onderhoud, dan kunnen we de planning daar adaptief op aanpassen. 

Om een op de dag adaptieve planning te kunnen maken die optimaal capaciteit in kan zetten is het nodig een planning te maken die op hoofdlijnen de juiste capaciteit toewijst over weken, dagen en dagdelen. Dit schept het kader voor de in te roosteren medewerkers, rekening houdend met de globale hoeveelheid werk. Echter, evenzo is het nodig deze planning zo te organiseren dat deze op de dag kan worden aangepast aan actuele en vaak onvoorspelbare ontwikkelingen. Hierbij is het van belang dat de medewerkers flexibel kunnen worden ingezet, en dat aanpassingen van de planning en/of route real-time kunnen worden gemaakt en doorgegeven aan de medewerkers. 
 
Wiskundig onderzoek om deze vraag te adresseren past binnen planning rekening houdend met onzekerheid. De verwachte uitkomst van het onderzoek is een prototype planningsmethode voor optimale inzet van capaciteit, die opereert op verschillende besturingsniveaus.


Heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar Erwin Hans (e.w.hans@utwente.nl) en Richard Boucherie (r.j.boucherie@utwente.nl).