See Industrial Engineering and Management

Capaciteitsmanagement Longafdeling Rijnstate

STAGEOPDRACHT MSc.Capaciteitsmodel voor een verpleegafdeling met dynamisch op- en afschalen.Het ziekenhuis

Rijnstate biedt hoogwaardige ziekenhuiszorg in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. Met onze vier locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid bevinden we ons altijd dicht bij onze patiënten. We bieden dag en nacht basiszorg en hooggespecialiseerde zorg aan de 460.000 inwoners binnen ons verzorgingsgebied. Jaarlijks ontvangen we ruim een half miljoen patiënten op onze poli's en nemen we meer dan 40.000 patiënten op voor diagnostiek of behandeling. Daarmee zijn we als topklinisch ziekenhuis een toonaangevende zorgaanbieder in Nederland.


Achtergrond vraagstuk

De verpleegafdeling van longgeneeskunde heeft te maken met een sterk seizoenspatroon, in de winter is de zorgvraag een stuk hoger dan in de zomer. Momenteel is de beschikbare capaciteit het hele jaar gelijk, ofwel het aantal beschikbare bedden is in de winter niet groter dan in de zomer. Dit heeft afgelopen winter tot veel zogenaamde vreemdliggers geleidt. Longpatiënten lagen niet alleen op de eigen longafdeling, maar ook op andere beschouwende afdelingen (ook wel buitengewesten genoemd). Dit willen we in de toekomst graag voorkomen door het capaciteitsmanagement van de longafdeling te verbeteren.


Vraagstuk

Hoe kan het Rijnstate op een efficiënte manier de verpleegafdeling van longgeneeskunde zo inrichten dat de capaciteit de fluctuerende zorgvraag volgt? Te denken valt aan een soort harmonica van een aantal bedden die bij oplopende zorgvraag geopend kunnen worden en bij dalende zorgvraag weer gesloten kunnen worden. Rijnstate heeft behoefte aan een model waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel bedden structureel geopend moeten worden en hoeveel bedden dynamisch ingezet moeten worden bij oplopende of dalende zorgvraag? Het model moet tevens inzichtelijk maken wat verschillende werkwijzen van op- en afschalen tot gevolg hebben, bv op het aantal vreemdliggers, op de gemiddelde bedbezetting en op de personele inzet. Het model moet generiek toepasbaar zijn voor een verpleegafdeling en niet alleen geschikt zijn voor longgeneeskunde. Hiertoe dient het model wel zo gebruiksvriendelijk te zijn dat een adviseur Capaciteitsmanagement het model voor een toekomstige case study kan gebruiken.


Contactpersoon

Lijkt deze opdracht jou als masterstudent Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente een interessante uitdaging, neem dan contact op met dr Paul Joustra (PJoustra@Rijnstate.nl) als adviseur Capaciteitsmanagement bij Rijnstate.