Industrial Engineering and Management

Spreekuurplanning bij de KNO in het HagaZiekenhuis

Over het HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis werkt voortdurend aan de toekomst. Letterlijk door de komende jaren een vernieuwd ziekenhuis neer te zetten. Een transparant ziekenhuis waar medewerkers en patiënten zich thuis voelen. Maar ook door zorgzaamheid en patiëntvriendelijkheid steeds weer voorop te stellen, onder meer door onze organisatie steeds te toetsen aan het zorgconcept Planetree. Vooral door topkwaliteit te leveren op medisch en verpleegkundig terrein en deze zorg te blijven innoveren. Ten slotte zoekt het HagaZiekenhuis altijd de samenwerking met zorgpartners. Kortom, het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.

KNO

Het specialisme KNO houdt zich bezig met het behandelen van aandoeningen aan keel, neus en oor. Daarnaast behandelt een KNO-arts afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Denk hierbij aan gezwellen in het gezicht, de hals en de speekselklieren, maar ook aan afwijkingen van de slokdarm.

Eigenlijk kan de KNO-arts ook chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen worden genoemd. Hij verricht immers ook grotere operaties aan dit deel van het lichaam.


Op de polikliniek KNO wordt er zowel van spreekkamers als behandelkamers gebruik gemaakt om patiënten te zien. Op de behandelkamers worden geplande en ongeplande patiënten behandeld. De problemen die nu ervaren worden zijn divers: de balans tussen reguliere en spoedafspraken, het plannen van klinische en poliklinische afspraken, de bezettingsgraad van de spreek- en behandelkamers. Deze onderwerpen zijn van invloed op de patiëntgerichtheid van de zorg.


De opdracht

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is om een methode te ontwikkelen waarmee het inplannen van patiënten tijdens het spreekuur effectiever en meer gestructureerd kan plaatsvinden. Hierdoor kan er een efficiënter spreekuur ontstaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

•Het uitvoeren van een proces- en data analyse

•Modelleren en voorspellen van verschillende spreekuurscenario’s

•Het berekenen van mogelijke verbeteringen in het planningsproces en een efficiëntere benutting van middelen en mensen.


Praktische informatie

•De opdracht is voor een masterstudent Technische Bedrijfskunde

•De opdracht duurt ongeveer 6 maanden

•De opdracht kan per direct worden uitgevoerd

•De opdracht wordt uitgevoerd in het Hagaziekenhuis, Den Haag


Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan je motivatie en CV naar n.j.borgman@utwente.nl