See Industrial Engineering and Management

MSc assignment IEM: efficiency and quality of care improvement in the fertility clinic of the Gelderse Vallei hospital

(scroll down for Dutch)

MSc assignment IEM: efficiency and quality of care improvement in the fertility clinic of the Gelderse Vallei hospital

Involved supervisors:
Prof.dr.ir. E.W. Hans, professor Operations Management in Healthcare, University of Twente, Enschede
Mw. M. Alberts, manager gynaecology/pediatrics, ZGV Ede
Mw. dr. A.J.C.M. van Dongen, gynaecologist, ZGV Ede
Mw. dr. I. Krabbendam, gynaecologist, ZGV Ede

Question:

How can the efficiency of the fertility clinic be improved?

Background:

The reproductive medicine team within the ZGV consists of a (2) specialized gynecologist for reproductive medicine, 2 fertility doctors and 4 specialized and supportive medical assistants / nurses.

Patients come to this clinic with their partner because of unfulfilled children's wishes. The process consists of an intake interview with a gynecologist or fertility doctor (depending on the underlying problem), usually followed by examinations. The following is the diagnosis and a discussion about the treatment possibilities.

The treatment generally consists of frequent visits, with operations performed by the fertility doctor and / or assistant. A part of some specific treatments is carried out via a satellite construction in collaboration with the RadboudUMC Nijmegen.

Issue:

At this moment there is a waiting time for the first interview. In addition, there is uncertainty about the optimal use of available consultation time (consultation duration, number of new and check visits, full use of the available time of the doctor, etc.). This leads to some dissatisfaction and there is a feeling that our care can be improved by more efficient use of the consultation time.

Plan:

  • Analysis of access and waiting time
  • Thorough analysis of consultation practice
  • Thorough analysis of current planning and scheduling practice
  • Design and validation of solutions

End-product:

Report with points for improvement regarding the logistics for reproductive medicine in ZGV.

Contact:

Prof.dr.ir. Erwin W. Hans, e.w.hans@utwente.nl
Mw. dr. Ineke Krabbendam, krabbendami@zgv.nl

 

MSc opdracht IEM: verbetering efficiëntie en kwaliteit van zorg op poli voortplantingsgeneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede

Betrokkenen:

Prof.dr.ir. E.W. Hans, hoogleraar Operations Management in de Zorg, Universiteit Twente, Enschede
Mw. M. Alberts, leidinggevende polikliniek gynaecologie/ kindergeneeskunde, ZGV Ede
Mw. dr. A.J.C.M. van Dongen, gynaecoloog en verantwoordelijke polikliniek, ZGV Ede
Mw. dr. I. Krabbendam, gynaecoloog en verantwoordelijke polikliniek, ZGV Ede

Vraagstelling:

Hoe kan, binnen de kaders van de werkwijze in ziekenhuis Gelderse Vallei, de efficiëntie op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde worden verbeterd?

Achtergrond:

Het team voortplantingsgeneeskunde binnen het ZGV bestaat uit een (2) gespecialiseerd gynaecoloog voortplantingsgeneeskunde, 2 fertiliteitsartsen en 4 gespecialiseerde en ondersteunende poli-assistentes/-verpleegkundigen.

Patiënten komen met hun partner op deze poli vanwege onvervulde kinderwens. Het traject bestaat uit een intake-gesprek bij een gynaecoloog of fertiliteitsarts (afhankelijk van de onderliggende problematiek), meestal gevolgd door onderzoeken. Hierna volgt het stellen van de diagnose en een beleidsgesprek over de eventueel te vervolgen behandeling.

De behandeling bestaat over het algemeen uit frequente bezoeken, waarbij verrichtingen worden uitgevoerd door de fertiliteitsarts en/of VPG-assistente. Een deel van enkele specifieke behandelingen wordt via een satellietconstructie uitgevoerd in samenwerking met het Radboudumc..

Probleemstelling:

Op dit moment is er een wachttijd voor het eerste gesprek. Daarnaast is er onduidelijkheid over de optimale inzet van beschikbare spreekuurtijd (consultduur, aantal nieuwe en controle bezoeken, volledig benutten van de beschikbare tijd van de arts, etc). Dit leidt tot enige onvrede en heerst er het gevoel dat onze zorg beter kan worden bij efficiëntere invulling van de spreekuurtijd.

 

Plan:

  • in kaart brengen wachttijd (zorgvraag en zorgaanbod)
  • in kaart brengen invulling spreekuurtijd, o.a. indeling spreekuur, consultduur (tijd voor de patiënt) bij zowel gesprekken als verrichtingenspreekuur
  • in kaart brengen beschikbare ruimtes en personeel (werkdagen, aantal fte, aantal kamers)
  • ontwerp en validatie van mogelijke oplossingen

Eindproduct:

Verslag met verbeterpunten tav de logistiek voor poli voortplantingsgeneeskunde ZGV.

Contact:

Prof.dr.ir. Erwin W. Hans, e.w.hans@utwente.nl
Mw. dr. Ineke Krabbendam, krabbendami@zgv.nl