Het UMC Utrecht heeft een uitdagend afstudeerproject voor een masterstudent rondom de capaciteitsverdeling op verpleegafdelingen. Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie naar Michel Zeilmaker (m.zeilmaker@umcutrecht.nl) en Gréanne Leeftink (a.g.leeftink@utwente.nl).

Inleiding

De afdelingsleiding Neurologie en Neurochirurgie streeft naar een efficiënter inzet van medewerkers en optimaal gebruik van capaciteiten. Om dit te realiseren wil zij een aantal projecten in gang zetten.
Samenhangend is er behoefte aan modellen waarmee de afdelingsleiding grip heeft op een aantal variabelen, kan sturen op efficiënte inzet van mensen en geen patiënten hoeft te weigeren..
De afstudeeropdracht betreft een capaciteitsvraagstuk.

Efficiënte bedrijfsvoering en capaciteitsmodel

De afdelingsleiding wil haar twee Medium Care afdelingen naast elkaar plaatsen en twee van haar verpleegunits samenvoegen. Wij willen graag zicht hebben en kunnen sturen op de optimale hoeveelheid benodigde Medium Care bedden, de grootte van de te vormen klinische afdeling en de mogelijkheden voor een tussenvorm: een monitoring-unit.

Opdracht:

A). Bepaal op basis van patiënten aanbod uit het verleden de optimale grootte van genoemde verpleegeenheden bij een efficiënte bedrijfsvoering, hierbij in ieder geval rekening houdend met een aantal aspecten.

  1. Realiseren van een zo hoog mogelijke bedbezetting
  2. Reductie van variatie in bedbezetting (spoed electief, doorstroom Intensive Care en uitstroom naar andere instellingen)
  3. Risico om patiënten te moeten weigeren of binnen een andere divisie te plaatsen)
  4. Optimale en efficiënte personele bezetting
  5.  Gewenste productieverhoging

B). Maak een model waarmee wij in de toekomst zelf in staat zijn om onze performance ten aanzien van bovenstaande aspecten te monitoren en bij te sturen. De ontwikkelde tool moet aansluiten op onze manier van werken.