See Industrial Engineering and Management

Masteropdracht capaciteitsmanagement Deventer ziekenhuis

Onderzoeksopdrachten Deventer Ziekenhuis
Het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer ziekenhuis is, als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), een ziekenhuis waar een grote focus ligt bij opleiding en ontwikkeling. Wij beschikken over een groot aantal specialistische opleidingen. Jaarlijks worden 20.000 patiënten opgenomen en bezoeken 300.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis heeft ruim 2150 medewerkers, 155 medisch specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en vertrouwen aan kwaliteit en service werken.


Achtergrond

Integraal Capaciteitsmanagement brengt voor ziekenhuizen grote uitdagingen met zich mee. Het is een zich ontwikkelend terrein, waarbij er nog veel in de kinderschoenen staat. Het Deventer Ziekenhuis is zich bewust van het belang en de mogelijkheden van zorglogistiek en Integraal Capaciteitsmangement. Er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en aanpak.


Opdrachten

Het Deventer Ziekenhuis heeft verschillende onderzoeksopdrachten op het terrein van Capaciteitsmanagement. Centraal staat het vergroten van patiëntgerichtheid en toch efficiënt benutten van capaciteiten.


1.Hoe kan de polikliniek haar activiteiten zodanig organiseren dat er een stabiel lage toegangstijd is voor nieuwe patiënten, en er toch ook ruimte voor herhaalafspraken?

2.Wat zijn de invloedsfactoren van instroom van patiënten op de poli x en het effect van de variabiliteit op achterliggende onderzoeks- en behandelafdelingen? Welke verbeteringen zijn mogelijk?

3.Wat zijn de belangrijkste logistieke patiëntstromen op de poli en op welke manier kan de organisatie van zorg voor patiënt en afdelingen verbeterd worden?

4.Is het mogelijk een planningsinstrument te ontwikkelen voor de afdeling MDL waarbij de begrote productie jaarlijks kan worden gepland rekening houdend met poli, onderzoekscapaciteit en benodigde hulpmiddelen (scopen)?


Interesse?

Wil jij meewerken aan het vinden van oplossingen voor betere zorg? Meer informatie te verkrijgen bij M.I. Brilleman, beleidsmedewerker Patiëntenlogistiek, M.Brilleman@dz.nl, 0570 536622