Industrial Engineering and Management

Masteropdracht opnameplanning in het UMC Utrecht

Capaciteitsanalyse voor het WKZ


Context

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een groot academisch ziekenhuis met meer dan 11.000 medewerkers. Jaarlijks nemen we bijna 32.000 patiënten op voor behandeling en/of diagnostiek. Samen streven we naar een hoge kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs.

De klinische zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bestaat uit 3 verpleegafdelingen en de Stamceltransplantatie unit. De focus voor dit onderzoek ligt op de opnamecapaciteit van de 3 verpleegafdelingen.

Eén van de 5 pijlers uit de visie van het WKZ is: ‘Het kind komt alleen naar het ziekenhuis als dat nodig is, medisch, ethisch en financieel’. Als opname dan echt nodig is willen wij geen patiënten weigeren of de wens tot uitbreiding van disciplines niet kunnen faciliteren. Daarnaast is het belangrijk dat de aandacht en zorg voor de patiënt op alle dagen van de week dezelfde is. Medewerkers moeten deze zorg en aandacht kunnen bieden doordat er een goede verdeling van de werkdruk en het aantal patiënten is.

Probleemstelling

De bedbezetting op de verpleegafdelingen is gemiddeld 88% in 2013-2014. Dit ligt dicht bij de 85% die in theorie wordt gebruikt bij berekeningen voor aantal benodigde bedden en formatie. Het wordt gezien als een bezettingsgraad waarbij onverwachte zaken kunnen worden opgevangen. Het doel is deze bezettingsgraad te behouden, maar de variatie over het jaar te stabiliseren. Het betreft hier namelijk een gemiddelde bezettingsgraad over 2 jaar. Er is veel variatie in de loop van de dag, de dagen van de week en de maanden van het jaar. Hierdoor kunnen toch met enige regelmaat patiënten niet of pas later opgenomen worden en wordt de werkdruk als hoog ervaren met mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van zorg. De ratio van verpleegkundige per aantal patiënten ligt in vergelijking met 2 andere academische kinderklinieken in het WKZ eerder hoog dan laag, zodoende lijkt de ervaren werkdruk reëel.

In het winterseizoen wordt in het bijzonder een piek gezien in bedbezetting en werkdruk. De bedbezetting op basis van verpleegdagen in 2013-2014 is namelijk als volgt verdeeld over de kwartalen; Q1 95%, Q2 87%, Q3 79% en Q4 89%.

Daarnaast is een onderscheid gemaakt in de bedbezetting door de week (maandag t/m donderdag) en in het weekend (vrijdag t/m zaterdag). In 2014 was de bedbezetting door de week is ruim 5% hoger dan de bedbezetting in het weekend.

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag in dit onderzoek is:

hoe kan de beschikbare capaciteit binnen de kliniek optimaal en evenwichtig benut worden zodat er geen opnames geweigerd hoeven te worden en kan de aandacht voor de patiënten en de werkdruk evenredig verdeeld worden over de werkdagen en het jaar.’

 

Om dit vorm te kunnen geven hebben wij een aantal deelvragen die verder kunnen worden uitgewerkt:

1.Hoe kan de patiënten planning worden geoptimaliseerd waardoor er een evenredige verdeling over de week en het jaar kan worden bereikt?

2.Hoe kan het proces van opname en ontslag worden geoptimaliseerd?

3.Is er nog verdere verkorting van de ligduur mogelijk?

4.Hoe kan worden voorkomen dat er patiënten in de kliniek liggen die ook niet-klinisch kunnen worden behandeld?

Praktische informatie

•De opdracht is voor een masterstudent Technische Bedrijfskunde;

•De opdracht duurt ongeveer 6 maanden;

•De student zal gedurende deze tijd een werkplek in het UMC Utrecht toegewezen kregen;

•De opdracht kan per direct worden uitgevoerd.

Geïnteresseerden kunnen hun motivatie, cv en cijferlijst opsturen naar Michel Zeilmaker (m.zeilmaker@umcutrecht.nl) en Gréanne Leeftink (a.g.leeftink@utwente.nl).