Industrial Engineering and Management

Masteropdracht Orthopedie in SMK

Bepalen van het effect van planning op prestatie van de zorgketen


MSc. Afstudeerstage Operations Management/Technische Bedrijfskunde SMK Nijmegen


Achtergrond


De Sint Maartenskliniek heeft als gespecialiseerd ziekenhuis vijf basisspecialismen: Anesthesiologie, Orthopedie, Radiologie, Reumatologie en Revalidatie geneeskunde. Alle aandacht is gericht op houding, beweging en de aansturing daarvan, waarbij de beste zorg voor de patiënt centraal staat.


Onze medewerkers houden zich op de hoofdvestiging in Nijmegen (direct of indirect) dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten. Binnen een open, collegiale en ontwikkelingsgerichte werksfeer wordt van hen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk. Door gerichte opleidingen houden zij hun kennis actueel. Ook op wetenschappelijk niveau wordt continu gewerkt aan verbetering en vernieuwing van behandelingen. Binnen haar aandachtsgebied behoort de Sint Maartenskliniek dan ook tot de meest toonaangevende instituten binnen Nederland en Europa.


De Sint Maartenskliniek is in alle opzichten sterk in beweging!


Aanleiding


Demografische ontwikkelingen en de verbeterde toegang tot de zorg veroorzaken een toename in de vraag naar zorg. Door technologische ontwikkelingen en toenemende medische kennis is het mogelijk om meer en complexere zorg aan te bieden. Dit tezamen zorgt er echter voor dat kosten stijgen en dat de markt beweegt. Competitie tussen zorgleveranciers groeit, verwachtingen van patiënten stijgen en er vinden verschuivingen in de case mix van patiënten plaats.


Ook de Sint Maartenskliniek (SMK) staat voor de uitdaging hierop in te spelen en doet steeds meer onderzoek op het gebied van zorglogistiek. Medio 2015 is in de SMK een Logistiek bedrijf opgericht, met als doel om de zorgprocessen net zo excellent te maken als inhoud van de zorg zelf. De afdeling ondersteunt concernbreed bij zorglogistieke vragen.


Programma “Integraal productie- en capaciteitsmanagement van de orthopedische keten”


In aansluiting op bovenstaande is er een programma gestart om te komen tot continue verbeteringen in de logistieke sturing van het zorgtraject voor orthopedische patiënten. De orthopedische zorgketen bestaat uit alle afdelingen die patiënten bezoeken voor, tijdens en na een orthopedische ingreep (zoals de polikliniek, diagnostiek, OK en verpleegafdeling). Verschillende typen orthopedische patiënten bezoeken daarbij met verschillende frequenties en volgordes deze afdelingen.


Voor een goede doorstroom van patiënten door de orthopedische keten is het essentieel om inzicht te hebben in het effect van verschillende planningsbeslissingen op de verschillende onderdelen van de orthopedische keten. Er is daarom behoefte aan een model waarmee de relatie tussen planningsbeslissingen en prestaties inzichtelijk en meetbaar wordt gemaakt. Met dit model kan vervolgens worden onderzocht hoe de planning kan bijdragen aan het reduceren van variabiliteit en het verbeteren van de doorstroming van patiënten door de zorgketen.Opdracht


De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het ontwerpen van een model om het effect van verschillende planningsmethodieken op de prestatie van de orthopedische keten te kunnen bepalen.

In de uitvoering van de opdracht zal o.a. aan de orde komen:

•Het uitvoeren van een proces- en data-analyse van de orthopedische keten;

•Literatuuronderzoek;

•Modelleren van de orthopedische keten en het effect van planningsbeslissingen;

•Evalueren van verschillende scenario’s.


Praktisch


•Start: Mogelijk per februari 2016

•Duur: 5-6 maanden

•Locatie: onderzoek vindt plaats in de SMK, een werkplek en begeleiding wordt gefaciliteerd door het Logistiek bedrijf


Profiel


•Masterstudent Operations Management/Technische Bedrijfskunde

•Affiniteit met gezondheidszorg

•Ervaring met het opzetten van simulatiemodellen.

•Sociaal vaardig

•Sterke cijferlijst

•Enthousiast en zelfstandig


Projectteam


Opdrachtgever project: Elke Harbers (Manager Bedrijfsvoering Orthopedie)

Supervisor: Nikky Kortbeek (Logistiek Bedrijf)

1e Begeleider: Rob Vromans (Adviseur zorglogistiek Logistiek Bedrijf)

2e Begeleider: Remco Weber (hoofd Afdeling Zorglogistiek Orthopedie)


Reageren

Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan je motivatie en CV naar i.bikker@maartenskliniek.nl.