Industrial Engineering and Management

Masteropdracht Zorgvraag voorspellen in SMK

Van reactief naar pro-actief: nauwkeuriger voorspellen van zorgvraag


MSc. Afstudeerstage Operations Management/Technische Bedrijfskunde SMK Nijmegen


Achtergrond


De Sint Maartenskliniek heeft als gespecialiseerd ziekenhuis vijf basisspecialismen: Anesthesiologie, Orthopedie, Radiologie, Reumatologie en Revalidatie geneeskunde. Alle aandacht is gericht op houding, beweging en de aansturing daarvan, waarbij de beste zorg voor de patiënt centraal staat.


Onze medewerkers houden zich op de hoofdvestiging in Nijmegen (direct of indirect) dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten. Binnen een open, collegiale en ontwikkelingsgerichte werksfeer wordt van hen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk. Door gerichte opleidingen houden zij hun kennis actueel. Ook op wetenschappelijk niveau wordt continu gewerkt aan verbetering en vernieuwing van behandelingen. Binnen haar aandachtsgebied behoort de Sint Maartenskliniek dan ook tot de meest toonaangevende instituten binnen Nederland en Europa.


De Sint Maartenskliniek is in alle opzichten sterk in beweging!


Aanleiding


Demografische ontwikkelingen en de verbeterde toegang tot de zorg veroorzaken een toename in de vraag naar zorg. Door technologische ontwikkelingen en toenemende medische kennis is het mogelijk om meer en complexere zorg aan te bieden. Dit tezamen zorgt er echter voor dat kosten stijgen en dat de markt beweegt. Competitie tussen zorgleveranciers groeit, verwachtingen van patiënten stijgen en er vinden verschuivingen in de case mix van patiënten plaats.


Ook de Sint Maartenskliniek (SMK) staat voor de uitdaging hierop in te spelen en doet steeds meer onderzoek op het gebied van zorglogistiek. Medio 2015 is in de SMK een Logistiek bedrijf opgericht, met als doel om de zorgprocessen net zo excellent te maken als inhoud van de zorg zelf. De afdeling ondersteunt concernbreed bij zorglogistieke vragen.


Programma “Integraal productie- en capaciteitsmanagement van de orthopedische keten”


In aansluiting op bovenstaande is er een programma gestart om te komen tot continue verbeteringen in de logistieke sturing van het zorgtraject voor orthopedische patiënten. De orthopedische zorgketen bestaat uit alle afdelingen die patiënten bezoeken voor, tijdens en na een orthopedische ingreep (zoals de polikliniek, diagnostiek, OK en verpleegafdeling). De doorstroming van de verschillende patiëntgroepen in de orthopedische keten wordt bepaald door een serie van verschillende planningsbeslissingen.


Tussen het moment dat bijvoorbeeld een OK-rooster wordt gemaakt en de dag van de OK-sessie zelf komt er informatie vrij (bijv.: welke patiënt wordt wanneer geopereerd). Deze extra informatie kan gebruikt worden om de voorspelling van de vraag nauwkeuriger te maken. Het nauwkeuriger maken van de voorspelling is geen doel op zich: als je beter weet hoeveel patiënten er komen dan kun je daar je personeelsinzet beter op afstemmen.Opdracht


De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een methodiek om voorspellingen geleidelijk nauwkeuriger te maken door gedetailleerdere informatie mee te nemen. Daarbij is het wenselijk dat het onderzoek leidt tot suggesties voor hoe de nauwkeurigere voorspelling door kan werken in de personeelsplanning.

In de uitvoering van de opdracht zal o.a. aan de orde komen:

Het uitvoeren van een proces- en data-analyse;

Literatuuronderzoek;

Modelleren van een methodiek om gedetailleerdere informatie mee te nemen in voorspellingen.


Praktisch


Start: Mogelijk per februari 2016

Duur: 5-6 maanden

Locatie: onderzoek vindt plaats in de SMK, een werkplek en begeleiding wordt gefaciliteerd door het Logistiek bedrijf


Profiel


Masterstudent Operations Research/Technische Bedrijfskunde/Econometrie/

Affiniteit met gezondheidszorg

Sociaal vaardig

Sterke cijferlijst

Enthousiast en zelfstandig


Projectteam


Opdrachtgever project: Elke Harbers (Manager Bedrijfsvoering Orthopedie)

Supervisor: Nikky Kortbeek (Logistiek Bedrijf)

1e Begeleider: Rob Vromans (Adviseur zorglogistiek Logistiek Bedrijf)

2e Begeleider: Ingeborg Bikker (Promovenda CHOIR bij het Logistiek Bedrijf)


Reageren

Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan je motivatie en CV naar i.bikker@maartenskliniek.nl.