Industrial Engineering and Management

Afstudeeropdracht histologie bij LabPON

Achtergrond

LabPON is een van de grootste en modernste laboratoria van Nederland op het gebied van Pathologie, gevestigd te Hengelo. Het laboratorium werkt voor de gehele regio Twente en Oost Achterhoek voor alle daar gevestigde ziekenhuizen en huisartsen. Bij LabPON werken 115 medewerkers, waaronder 17 pathologen.


Aanleiding

Een pathologisch laboratorium kent een tamelijk omvangrijke materiaalstroom (lichaamsweefsels en –vochten) die diverse en wisselende technische bewerkingen dient te ondergaan. Die bewerkingen volgen soms meerdere routes. E.e.a. is afhankelijk van de aard van het lichaamsmateriaal en van eventuele navragen van de patholoog (navragen zijn door de patholoog aangevraagde extra kleuringen na een initiële beoordeling). Uiteindelijk moeten de initiële coupes per casus allemaal (tegelijkertijd) ter beoordeling worden aangeboden . In die materiaalstromen zien we regelmatig onlogische /onduidelijke vertragingen of anders gezegd, sommige materialen komen pas (soms wel dagen) later dan verwacht zou mogen worden bij de patholoog.

Deze problematiek nijpt nog meer doordat LabPON als eerste lab ter wereld overgeschakeld is naar digitale pathologie dat extra stappen en op dit moment verlenging van doorlooptijden introduceert in de productieketen.

 

Ondanks dat er gebruik gemaakt wordt van een aantal logistieke uitgangspunten is de keten blijkbaar niet onder controle, of onvoldoende geoptimaliseerd.


Opdracht

Het afstudeerproject richt zich uitsluitend op de histologie (lichaamsweefsels) en beoogt het in kaart brengen van de keten en het doen van verbetervoorstellen op basis van een te ontwikkelen logistiek model.


Praktisch

Start: per direct

Duur: 6 maanden

Locatie: onderzoek vindt plaats bij LabPON

Profiel: Enthousiaste, zelfstandige TBK-masterstudent met affiniteit met zorg


Geïnteresseerden kunnen hun CV, cijferlijst en motivatie opsturen naar prof. Erwin Hans (e.w.hans@utwente.nl).