Health Sciences

Aanpak zorgprocessen in SKB

Opdracht : Aanpak procesmanagement Zorgprocessen/Zorgpaden


Achtergrond

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en bijna 1100 medewerkers. Het SKB heeft buitenpoliklinieken in Groenlo en Lichtenvoorde en Eibergen. Het huidige SKB is het ziekenhuis voor het Oostelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het SKB wonen om en nabij de 150.000 mensen.


Integraal Risicomanagement

Het SKB heeft de visie uitgesproken om risicomanagement integraal in haar organisatie door te voeren en als meest dominante managementtool te gaan gebruiken. Het doel van integraal risicomanagement is het beheersen van de risico’s die de bedrijfsdoelstellingen van het SKB in gevaar brengen. Om in de komende jaren naar dit doel toe te werken, zal er binnen het SKB veel aandacht zijn voor procesmanagement, risicobeheersing en organisatieverbetering.


Procesmanagement

Basis voor integraal risicomanagement is een gestructureerde beschrijving van de meest risicovolle processen binnen de organisatie. De (zorg)processen binnen het SKB zullen daarom in volgorde van risico beter in kaart worden gebracht. Voor ieder proces dat integraal in beeld is gebracht, wordt een proceseigenaar vastgesteld. Tevens zal het proces waar nodig worden geoptimaliseerd en zal op risicovolle punten in het proces risicobeheersing worden toegepast.

Opdracht

Het SKB wil de bestaande zorgprocessen voor diverse diagnosegroepen, toetsen, optimaliseren, risico’s in kaart brengen en een dashboard inrichten waarmee de proceseigenaar op één A4/scherm altijd de belangrijkste actuele informatie over het proces. Er zijn al een aantal zorgprocessen op deze manier door een UT student aangepakt en ook in de komende jaren zal de optimalisatie van nog vele verschillende (integrale) zorgprocessen op de agenda staan, zoals bijvoorbeeld COPD, Prostaatkanker, Palliatieve zorg, Hartfalen, ect.

Wanneer je geïnteresseerd bent om een optimalisatie van een zorgproces binnen ons ziekenhuis uit te komen voeren, dan kunnen we op dat moment gezamenlijk een geschikt zorgproces vaststellen


Onderdelen van de opdracht:

Onderzoeken welke landelijke programma’s ontwikkeld en geldend zijn voor de zorg aan betreffende diagnosegroep.

Het uitvoeren van een proces- en data analyses om de huidige werkwijze / kwaliteit van de zorg in kaart te brengen.

Betrekken van patiënten / artsen, medewerkers SKB, huisartsen, ketenpartners etc.)

Risicoanalyse (zowel financieel, kwaliteit, verantwoording, efficiency, veiligheid, imago, ect.)

Verbeterpunten in het proces vaststellen

Dashboard inrichten waarmee proceseigenaar op één A4/scherm altijd de belangrijkste actuele informatie over het proces heeft (procesuitkomsten, risicovolle punten, normbewaking, indicatoren, ect.).

Het zorgproces belichten vanuit breed spectrum:

oDoelmatigheid : hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs

§Klinische outcome (o.a. medische resultaten, infectiegraad)

§Financieel domein: (kosten, verblijfsduur, inkomsten)

§Proces domein: (o.a. doorlooptijden)

oService domein: (o.a. patientenverwachtingen, patiënten tevredenheid)

oTeam domein: (o.a. teameffectiviteit, arbeidstevredenheid)


Aanvang duur en plaats van de stage/afstudeeropdracht

Start: z.s.m.

Duur: 6 maanden

Plaats: Winterswijk


Profiel: Student Gezondheidswetenschappen met voldoende affiniteit met logistiek, of

Student Technische Bedrijfskunde met voldoende affiniteit met de zorg


Projectteam:

Opdrachtgever: Nelleke van der Weerd / Bert Bartelink (Zorggroepmanagers)

Begeleiding: Yvon Raben (Staffunctionaris Zorglogistiek)

Supervisie: Wilco Kleine (Integraal Risicomanagement)

Contactpersoon: Erwin Hans (e.w.hans@utwente.nl)