Traumazorg LUMC

Traumazorg LUMC

Het LUMC is een ‘level 1’- ziekenhuis en is daarmee officieel een Traumacentrum. Als Traumacentrum is het LUMC verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van ernstig gewonde ongevalsslachtoffers (vaak multitrauma’s) in de regio. Dit gebeurt in samenwerking met andere specialisten. Ook de afdelingen Orthopedie, Plastische/reconstructieve chirurgie, Neurochirurgie, de IC, de Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie zijn betrokken bij de behandeling van een trauma. De traumachirurg heeft een coördinerende rol bij de behandeling van een trauma. Dit is belangrijk, want bij verschillende soorten en combinaties van letsels is het essentieel dat een specialisme het overzicht bewaart.

Meer dan 1.000 patiënten per jaar worden acuut opgenomen in het Traumacentrum van het LUMC. Daarvan worden 700 patiënten op de afdeling Traumatologie opgenomen, andere patiënten worden afhankelijk van hun letsel opgenomen op de afdelingen Neurochirurgie, Orthopedie, de IC en de Kindergeneeskunde. In 2018 behandelde het LUMC ongeveer 140 multi-traumapatiënten.

Traumazorg in Nederland

Ziekenhuizen die traumazorg bieden, worden in Nederland onderverdeeld in Level 1, Level 2 of Level 3. Level 1- ziekenhuizen worden Traumacentra genoemd. Een Level 1 ziekenhuis is een traumacentrum en heeft alle voorzieningen, specialisten en expertise in huis om alle soorten traumapatiënten te behandelen. Nederland heeft 11 traumaregio’s met 11 coördinerende traumacentra verspreid over Nederland; deze zijn door de overheid aangewezen. Alle acht de academische ziekenhuizen hebben een traumacentrumfunctie. In regio West is er sprake van een bijzondere situatie: In 1999 werden het LUMC, het HMC en het Hagaziekenhuis samen aangewezen als klinisch traumacentrum, waarbij het LUMC de coördinerende rol en het penvoerderschap toegewezen kreeg. In regio West worden jaarlijks een kleine 550 polytraumapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen.

Stageopdracht LUMC – Heelkunde Trauma

Wat is de impact van 240> polytraumapatiënten op zorgprocessen in het LUMC?

De Traumazorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Om de kwaliteit van zorg voor polytraumapatiënten in level 1 Traumacentra te borgen is er vanaf volgend jaar een nieuwe norm van 240 polytraumapatiënten ingesteld om level 1 Traumacentrum status te kunnen behouden.
Deze norm is ingesteld omdat een bepaald volume bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Om aan de nieuwe norm te voldoen zijn een aantal aspecten van belang om in beeld te brengen:

1.Breng huidige situatie in beeld m.b.t. traumazorg in het LUMC:

2. Wat is het effect van concentratie van complexe zorg > 240 polytraumata in het LUMC op:

Breng deze effecten in beeld om een weloverwogen besluit over toekomstige mogelijkheden te nemen.

3. Beschrijf een aantal scenario’s (model) en oplossingsrichtingen

Mocht je geïntereseerd zijn, neem dan contact op met dr. ir. A. Braaksma (a.braaksma@utwente.nl).