See Bachelor Assignments

Bacheloropdracht opnamelounge Groene Hart Ziekenhuis

Bacheloropdracht Opnamelounge

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft een uitdagend afstudeerproject voor een bachelorstudent rondom de (on)mogelijkheden voor een opnamelounge. Geïnteresseerd? Stuur dan je cv, cijferlijst en motivatie naar Elize Hooftman (elize.hooftman @ghz.nl) en Gréanne Leeftink (a.g.leeftink@utwente.nl).

Over het Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern en ondernemend algemeen ziekenhuis op vier goed bereikbare locaties: Gouda, Zuidplas, Bodegraven en Schoonhoven.

Iedereen is zowel medewerker als ambassadeur van het GHZ; van polimedewerker tot bestuurder en van facilitair medewerker tot medisch specialist. Met elkaar leveren wij een specifieke, onmisbare en gewaardeerde bijdrage aan de best mogelijke patiëntenzorg in de regio Midden-Holland. De samenwerking tussen medewerkers binnen ons ziekenhuis kenmerkt zich door openheid, respect, een positief-kritische houding en een aanspreekcultuur waarbij de lat hoog ligt.

Opnamelounge

Vanuit twee ervaren knelpunten wordt er in het GHZ gedacht aan een opnamelounge als oplossing. Deze knelpunten betreffen:

  1. Er bestaat druk op de beddencapaciteit die deels wordt veroorzaakt doordat bedden worden geblokkeerd voor (electieve) OK patiënten. Hierdoor kunnen spoedopnames van de snijdende specialismen niet (altijd) worden opgenomen op de verpleegafdelingen van deze specialismen. Opname vindt vervolgens plaats op een beschouwende afdeling die, in het ergste geval, ook geen bedden meer heeft voor (eigen) spoedpatiënten.
  2. Patiënten worden bij binnenkomst veelal gelijk in bed gelegd. Dit draagt echter niet bij aan de gezondheidstoestand van een patiënt. Patiënten willen we daarom zo lang mogelijk uit bed houden.

Om dit te optimaliseren wordt er gedacht aan een opnamelounge. Hier zal het opnamegesprek plaatsvinden met een verpleegkundige en vlak voor de operatie kan de patiënt zich omkleden en in bed gaan liggen. Waarna die, in bed, naar de OK gaat. Na de operatie wordt de patiënt naar de verpleegafdeling gebracht. De precieze invulling van een opnamelounge is nog onduidelijk.

Opdracht

De opdracht omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende onderdelen:

  • Knelpuntanalyse naar (on)mogelijkheden van een opnamelounge
  • Analyse naar de benodigde grootte van de ruimte/aantal stoelen
  • Analyse naar de mogelijke efficiëntie-winst die behaald kan worden in het proces wanneer een opnamelounge zou worden geïmplementeerd

Overige informatie

De opdracht is bedoeld voor een bachelorstudent Technische Bedrijfskunde, en gaat om een afstudeeropdracht van 15ECTS. Gedurende de opdracht zal er een werkplek in het Groene Hart Ziekenhuis voor de student beschikbaar zijn. De student kan zo snel mogelijk starten, bij voorkeur in Q4 van 2018.

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv, cijferlijst en motivatie naar Elize Hooftman (elize.hooftman@ghz.nl) en Gréanne Leeftink (a.g.leeftink@utwente.nl). Ook voor meer informatie over de opdracht, of andere mogelijkheden, kun je via deze weg contact opnemen.