Afmelding, melding, uitschrijven en herinschrijven

Wat gebeurt er als ik mij uitschrijf als student van UT?

Zodra je je uitschrijft, is de UT verplicht dat te melden aan de IND. Dit wordt een afmelding genoemd.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik rond mijn bacheloropleiding af en wil hierna een masteropleiding doen en ik heb een verlengingsaanvraag ingediend. Krijg ik weer een vergunning voor de hele studieduur?

Na een zogenaamde ‘harde knip’ tussen een bachelor en master kan je verblijfsvergunning worden verlengd en krijg je bij de verlenging weer een vergunning voor de duur van de studie, de master, plus drie maanden. Neem voor het verlengen contact op met @.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik rond het voorbereidend jaar/schakeljaar met succes af, wat moet ik doen?

Een voorbereidend jaar heeft en maximale geldigheidsduur van 12 maanden, waarin je het programma moet hebben afgerond. Is het programma met succes afgerond, dan kan je je inschrijven voor de studie, zonder een nieuwe verblijfsvergunning aan te hoeven vragen. De huidige moet worden verlengd tot de maximale geldigheidsduur. Neem voor het verlengen contact op met @.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik rond het voorbereidend jaar/schakeljaar niet met succes af, wat nu?

Na 12 maanden loopt de verblijfsvergunning automatisch af. Studiemigranten die het programma niet met succes hebben afgerond, zich hierdoor niet kunnen inschrijven voor de opleiding en waarvan als gevolg de verblijfsvergunning niet zal worden verlengd, zullen het land moeten verlaten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb onvoldoende studievoortgang en er is geen sprake van een verschoonbare reden, mag ik een andere opleiding starten op de UT?

Wanneer je onvoldoende studievoortgang hebt zonder verschoonbare reden, dan mag je niet binnen dezelfde instelling blijven. Je mag je wel inschrijven bij een andere onderwijsinstelling, zolang de verblijfsvergunning nog geldig is en niet is ingetrokken. Voor meer informatie, raadpleeg de IND.
Is je verblijfsvergunning ingetrokken, dan zul je het land moeten verlaten. Je kunt vervolgens opnieuw het proces in voor een studievisum.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb voldoende studievoortgang, mag ik een andere opleiding starten op de UT?

Wanneer je voldoende studievoortgang hebt, dan mag je binnen dezelfde onderwijsinstelling een andere opleiding starten. Je verblijfsvergunning blijft in beginsel geldig als je een andere opleiding gaat doen bij de onderwijsinstelling. Wel moet je de onderwijsinstelling binnen 4 weken inlichten. De onderwijsinstelling geeft de wijziging door aan de IND.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik ga aan een andere onderwijsinstelling studeren, wat moet ik doen?

Ga je aan een andere onderwijsinstelling studeren? Dan moet je doorgeven aan de IND dat deze instelling je nieuwe referent wordt. De onderwijsinstelling moet wel zijn erkend als referent door de IND. Ook moet je jouw oude onderwijsinstelling tijdig inlichten over je overstap.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

In welke gevallen wordt er melding gedaan bij de IND?

De onderwijsinstelling moet jou, wanneer je onvoldoende studievoortgang hebt zonder verschoonbare reden, afmelden bij de IND. Het is vervolgens aan de IND te bepalen hoe met de afmelding wordt omgegaan. De kans is aanwezig dat de IND de verblijfsvergunning intrekt.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

De onderwijsinstelling meldt je ook af als je verblijfsvergunning van rechtswege afloopt of wanneer je je hebt uitgeschreven.

De onderwijsinstelling mag, in geval van onvoldoende studievoortgang, dit op elk moment melden aan de IND. Dit mag dus ook tijdens het studiejaar. Als je niet of nauwelijks onderwijs volgt, dan moet dat bij de IND worden gemeld. Vermoedens dat je niet langer voldoet aan voorwaarden waaronder de verblijfsvergunning is verleend, moeten ook worden gemeld.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wanneer wordt er geen melding gedaan bij de IND?

De enige situatie waarbij er bij onvoldoende studievoortgang geen bericht naar de IND gaat, is bij een verschoonbare reden voor de studievertraging. Of de reden verschoonbaar is, beoordeelt de CPO (Commissie persoonlijke omstandigheden) op basis van artikel 7.51 van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en de opleiding maakt de uiteindelijke beslissing.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat is de procedure bij de IND na de afmelding van de UT?

De IND confronteert de studiemigrant met het voornemen tot intrekken van de verblijfsvergunning. De studiemigrant kan op bericht van IND reageren. Meestal geeft de IND jou 3 maanden de tijd om een andere opleiding/referent te zoeken. Ben je na 3 maanden niet aangemeld of heb je geen andere referent gevonden, dan wordt jouw verblijfsvergunning ingetrokken.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question