Verblijfsdocument

Aanvraag

Hoe en door wie wordt mijn verblijfsvergunning aangevraagd?

De onderwijsinstelling (UT) als jouw referent mag verblijfsaanvragen indienen voor studiemigranten. Dit gebeurt terwijl je nog in het buitenland verblijft.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Waar moet ik op letten bij/tijdens de aanvraag?

Lees alle informatie goed door, daarin staan belangrijke regels die gelden voor jou als studiemigrant. Enkele formulieren dien je te ondertekenen. Je ontvangt per e-mail bericht waar en wanneer je de verblijfsvergunning kunt ophalen, met de voorwaarden als bijlage.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Welke rechten geeft een verblijfsvergunning voor studie?

- Je mag in Nederland verblijven voor de duur van je studie, plus drie maanden
  (maximaal 5 jaar inclusief voorbereidend jaar/schakeljaar, exclusief verlenging);
- Je mag maximaal 10 uur per week werken naast je studie;
- Familie- of gezinsleden kunnen in sommige gevallen ook een verblijfsvergunning
  krijgen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Geldigheidsduur

Mijn verblijfsvergunning loopt af, wat nu?

Een verblijfsvergunning kan worden verlengd. Wordt deze niet verlengd, dan zul je het land moeten verlaten. Lees hieronder meer over de geldigheidsduur, (af)melding en (her)inschrijving.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat is de maximale geldigheidsduur van een verblijfsdocument ‘studie’?

De IND verleent de verblijfsvergunning met een geldigheidsduur [GJ(1] gelijk aan de duur van de opleiding, vermeerderd met maximaal één jaar voor een voorbereidende opleiding en drie extra maanden voor de administratieve afronding van de opleiding, met een maximum van 5 jaar. De IND verstaat onder voorbereidend onderwijs ook een schakeljaar. Een uitzondering is dat de geldigheidsduur van uitwisseling maximaal één jaar is.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat is de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning ‘uitwisseling’?

Een uitzondering op de regel is dat de geldigheidsduur van uitwisseling maximaal één jaar is. Na 12 maanden zullen uitwisselingsstudenten het land weer moeten verlaten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Hoe werkt de geldigheidsduur van een voorbereidend jaar/schakeljaar?

Een voorbereidend jaar heeft en maximale geldigheidsduur van 12 maanden, waarin je het programma moet hebben afgerond. Is het programma met succes afgerond, dan kan je je inschrijven voor de studie, zonder een nieuwe verblijfsvergunning aan te hoeven vragen. De huidige wordt verlengd tot de maximale geldigheidsduur.

Na 12 maanden zullen studiemigranten, die het programma niet met succes hebben afgerond (dus niet voldoende studievoortgang hebben geboekt) en zich daardoor niet hebben kunnen inschrijven voor de opleiding, het land moeten verlaten. De IND trekt [GJ(2] namelijk de verblijfsvergunning in als je na het volgen van maximaal één jaar voorbereidend onderwijs niet bent ingeschreven voor de daadwerkelijke opleiding voor het hoger onderwijs.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik rond mijn bacheloropleiding af en wil hierna een masteropleiding doen en ik heb een verlengingsaanvraag ingediend. Krijg ik een nieuwe vergunning voor de hele studieduur?

Na een zogenaamde ‘harde knip’ tussen een bachelor en master krijg je bij de verlenging weer een vergunning voor de duur van de master + drie maanden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Heb ik na de maximale geldigheidsduur van mijn verblijfsvergunning nog tijd om zaken af te handelen?

Ja. Nadat de maximale geldigheidsduur is verstreken, krijg je van de IND nog 3 maanden de tijd om zaken te regelen, zoals het in ontvangst nemen van je diploma of het inschrijven bij een andere referent.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Zijn er eisen aan mijn hoofdverblijf?

Als studiemigrant mag je maximaal 12 maanden naar het buitenland in het kader van de studie, zonder dat verplaatsing hoofdverblijf wordt aangenomen. De verblijfsvergunning wordt dan niet ingetrokken. Je moet in dat jaar wel voldoende studiepunten behalen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question