Bezwaar

Wie mag bezwaar maken tegen een beslissing van de IND?

Zowel de onderwijsinstelling als de student zelf hebben het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing van de IND. Het spreekt vanzelf dat de IND de voorkeur geeft aan een bezwaarprocedure die door de onderwijsinstelling wordt gevoerd. Dit is natuurlijk anders als een verblijfsvergunning is ingetrokken na een afmelding door de onderwijsinstelling.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question