Algemeen

Wat zegt de wet MoMi?

De wet MoMi betekent wet Modern migratiebeleid. Deze wet heeft wijzigingen gebracht aan de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten. De wijzigingen houden verband met versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure en de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht. De wet MoMi betreft de verblijfsdoelen ‘regulier’, zoals ‘arbeid’, ‘studie’ en ‘gezinshereniging’. De wet MoMi geldt voor mensen die komen uit niet EU/EER landen, met de verblijfsdoelen ‘regulier’, zoals ‘arbeid’, ‘studie’ en ‘gezinshereniging’. Een overzicht van de landen vind je onderaan de pagina.
De wet MoMi geldt niet voor migranten met een visa kort verblijf en asielzaken, ook geldt het niet voor migranten uit EU/EER landen. Een overzicht van de landen vind je onderaan de pagina.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat bedoelt de UT met MoMi?

De UT richt zich van alle verblijfsdoelen op het verblijfsdoel ‘studie’. Wordt er gesproken over wet MoMi, dan bedoelt men de wet en alle algemene regels die gelden. Wordt er gesproken over MoMi, dan bedoelt men de regels die gelden voor alle migranten met het verblijfsdoel ‘studie’.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

 Voor wie geldt MoMi op de UT?

De MoMi geldt op de UT voor alle studiemigranten die op grond van verblijfsvergunning ‘studie’ studeren in Nederland. De wet geldt dus voor alle reguliere Bachelor en Pre-master studenten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat zijn de eisen van MoMi?

Eén van de belangrijkste eisen van MoMi is dat je voldoende studievoortgang boekt. Je krijgt een verblijfsvergunning die geldig is voor de duur van jouw opleiding. Je houdt deze verblijfsvergunning als je elk jaar minimaal 50% van de studiepunten (EC) haalt. Is de studievoortgang niet voldoende, dan kan je de verblijfsvergunning worden ingetrokken door de IND.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Kan mijn opleiding aanvullende eisen stellen naast MoMi?

Ja. Bepaalde studies, zoals ITC en ATLAS, hebben aanvullende eisen. Kijk daarvoor op de website van jouw studie.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb een vraag over MoMi in het algemeen, waar kan ik terecht?

Je kunt terecht bij je studieadviseur en in sommige gevallen bij de studentendecaan, CPO of de IND. Lees hiervoor de informatie die te vinden is op de websites van UT en IND.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question