Coaching and counselling

Evaluation consultation student psychologist

Gegevens / Data

Waardering intake / Appriciation of the intake interview

Intake

Groepdeelname / Group participation

Follow-up

Vervolggesprekken/begeleiding / Follow-up interview/counselling

Bijdrage / Contribution

Mogelijke bijdrage van de hulpverlening op je studievoortgang/studiesucces / Possible effect of the assistance on your study progress/graduation rates

In hoeverre heeft de hulpverlening (individueel en/of in de groep) een positieve bijdrage gehad op: /
To what extent has the help (individually and/or in the group) had a positive effect on:

Mogelijke bijdrage van de hulpverlening op je persoonlijk functioneren / Posible effect of the help on you personal performance

In hoeverre heeft de hulpverlening een positief effect gehad op /
To what extent has the help had a positive effect on:

Waardering studentenpsycholoog / Appriciation student psychologist

Hoe heb je de kwaliteiten van de studentenpsycholoog ervaren: /
How did you experience the qualities of the student psychologist:

Welk cijfer zou je geven aan de hulpverlening? / What grade would you give the counseling as a whole?

We vragen je om je naam en studentnummer in te vullen. Dat is echter niet verplicht. Als je liever anoniem wilt blijven kun je dit overslaan. /
We ask you to fill in your name and student number. However, that is not mandatory. If you prefer to stay anonymous, you can skip this.

Bedankt voor het invullen van dit formulier. /
Thank you for filling in this formular.