(English version below)


In de BKO-schrijfsessies gaan we daadwerkelijk aan de slag met het vullen van je BKO-portfolio. Dat doen we op een heel praktische manier. Korte uitleg van de competentie en het daarbij behorend bewijsmateriaal en dan meteen aan de slag met het efficiënt samenstellen van je portfolio.


De BKO-schrijfsessie voor de UT bestaan uit een viertal ochtenden):


Eerste serie:

-Vrijdag 6 februari 2015, competentie 1 en 2 (ontwerpen en uitvoeren van onderwijs) 9.00-12.30 uur in zaal (Citadel H411)

-Vrijdag 20 februari 2015 december , competentie 3 en 4 (toetsen en organiseren van onderwijs)
9.00-12.30 uur in zaal (Citadel H411)

-Vrijdag 6 maart 2015 , competentie 5 en 6 (evalueren van onderwijs en professionalisering)
9.00-12.30 uur in zaal (Citadel H411)

-Woensdag 29 april, alle competenties ( 1 t/m 6) 9.00-12.30 in zaal (Citadel H411)

Tweede serie:

-Donderdag 19 maart 2015, competentie 1 en 2 (ontwerpen en uitvoeren van onderwijs)
9.00-12.30 uur in zaal (Citadel H411)

-Woensdag 1 april 2015, competentie 3 en 4 (toetsen en organiseren van onderwijs)
9.00-12.30 uur in zaal (Citadel H411)

-Donderdag 16 april 2015 , competentie 5 en 6 (evalueren van onderwijs en professionalisering)
9.00-12.30 uur in zaal ((Citadel H411)


Als je belangstelling hebt, meld je dan per e-mail aan bij Joke Oosterhuis-Geers j.a.geers@utwente.nl


Mocht je mee willen doen dan volgt hier informatie over de eerste sessie:


Ter voorbereiding:

Kies een vak of een module die jij in je BKO-portfolio wilt beschrijven. Met de Basis Kwalificaties Onderwijs (BKO) ga je aantonen dat je deze competenties beheerst of in staat bent deze competenties verder te ontwikkelen. Meestal worden deze competenties toegelicht aan de hand van een module of één of twee vakken. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal over deze vakken/module of zorg dat je de informatie uit Blackboard kunt ophalen. Zorg er ook voor dat je een laptop meeneemt, want we gaan direct met eigen materiaal aan de slag.


Het programma ziet er als volgt uit:

8.50 -  9.00 koffie/thee

9.00 -  9.15 welkom, visie op leren en doceren

9.15 -  9.30 competentie 1

9.30 - 10.30 werken aan het vullen van je BKO-portfolio

10.30 - 10.45 pauze

10.45 - 11.00 competentie 2

11.00 - 12.15 werken aan het vullen van je BKO-portfolio


We zien je graag op deze speciale schrijfsessies voor alle UT docenten !!!

Ervaringen met eerdere schrijfsessies hebben aangetoond dat deze sessies ook echt een impuls geven om het BKO-portfolio af te maken.


********************************* English version ******************************************


The writing sessions are about efficiently filling your portfolio. Due to time we will not discuss the in-depth content of the competences but work in a practical manner in compiling your UTQ portfolio.


Overview of the sessions:


-       Friday February 6th 2015, competence 1 and 2 (Designing education and Teaching)
9.00 – 12.15 hrs in Citadel H411

-       Friday February 20th 2015 , competence 3 and 4 (Testing & Assessment, Organising Education)
9.00 – 12.00 hrs in Citadel H411

-       Friday March 6th 2015, competence 5 and 6 (Evaluation, Professionalization)
9.00 – 12.15 hrs in Citadel H411

-       Wednesday April 29th 2015 , all competence (1 to 6)
9.00 – 12.15 hrs in Citadel H411

-Thursday March 19th 2015, competence 1 and 2 (Designing education and Teaching)

-9.00 – 12.15 hrs in Citadel H411

-Wednesday April 1th 2015, competence 3 and 4 (Testing & Assessment, Organising Education)

-9.00 – 12.00 hrs in Citadel H411

-Thursday April 16th 2015, competence 5 and 6 (Evaluation, Professionalization)In case you like to participate in these writing sessions, please send an email to Joke Oosterhuis-Geers j.a.geers@utwente.nlWhen you want to participate, the following information is relevant to you.


Preparation for session 1:

Select a course/module that you want to use in your UTQ-portfolio. Explanation: the UTQ is about developing and proving competencies; mostly the portfolio is written based on a module or one or two courses.

Bring with you some files and documents. Look into your files and documents for evidence about these courses that could be used for the portfolio.

Bring your own laptop.


Programme of session  1:


8.50 -  9.00 coffee/tea

9.00 -  9.15 welcome, vision on learning and teaching

9.15 -  9.30 competence 1

9.30 - 10.30 compiling your portfolio

10.30 - 10.45 break

10.45 - 11.00 competence 2

11.00 - 12.15 compiling your portfolio