See UTQ/BKO

Basiskwalificatie Onderwijs-procedure voor ervaren docenten


Waarom een BKO*?
Met een BKO-certificaat toont u als docent aan dat het (universitair) onderwijs dat u geeft van (aantoonbaar) goede kwaliteit is en dat u beschikt over de noodzakelijke competenties om universitair onderwijs te verzorgen. Het BKO-certificaat wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend.
Het College van Bestuur heeft met het ministerie van OC&W de afspraak gemaakt dat in 2015 45% van de docenten BKO-gekwalificeerd zal zijn en dit streven beleidmatig vastgelegd.
Voor u als ervaren en aan de UT verbonden docent betekent dit dat van u verwacht wordt dat u het BKO-certificaat behaalt en aantoont dat u over de vereiste competenties beschikt op het gebied van:


onderwijs ( her-)ontwerpen

onderwijs uitvoeren en studenten begeleiden

toetsen en beoordelen

het organiseren en coördineren van onderwijs

onderwijs evalueren en kwaliteitszorg

professionaliseren op onderwijsgebied


Voor wie?

De BKO-procedure voor ervaren docenten is bedoeld voor docenten aan de Universiteit Twente met tussen de vijf en twintig jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs.

Docenten met minder ervaring kunnen deelnemen aan het reguliere BKO-traject.

Onderwijsgevenden, die voor 1 januari 2011 al in dienst waren en meer dan 20 jaar onderwijservaring hebben en hoogleraren met een dienstverband van 8 uur of minder per week, zijn op basis van het huidige beleid niet verplicht om een BKO te halen.


Wat houdt de BKO-procedure voor ervaren docenten in?

Uitgangspunt bij de start vormen de al aanwezige kennis, vaardigheden en ervaringen. Tijdens het traject om de kwalificaties aan te tonen, kunt u - waar nodig of gewenst - gebruikmaken van scholingsmogelijkheden en persoonlijke ondersteuning om uw kennis en vaardigheden op onderwijsgebied aan te vullen. Er wordt deskundige hulp geboden om aan de slag te gaan met uw eigen (leer)vragen, het oplossen van knelpunten in het onderwijs of het experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen of toetsvormen.

Uw portfolio wordt uiteindelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie.


Hoeveel tijd kost het?

Uitgangspunt is dat u afhankelijk van uw ervaring in 20 tot 40 uur het traject kunt afronden.


Hoe toont u competenties aan?

U zult met een portfolio aantonen dat u aan de BKO-competenties voldoet. Op basis van een intakegesprek zal een onderwijskundige een maatwerkadvies geven over de meest efficiënte manier voor u om hiervoor bewijzen te verzamelen.

Afhankelijk van uw ervaring en wensen bestaan hiervoor de volgende mogelijkheden:


1. Zelfstandig

U toont zelfstandig de BKO-competenties aan en verzamelt bewijsmateriaal in een BKO-portfolio. Tijdens dit proces kan een beroep worden gedaan op individuele ondersteuning van een onderwijskundig medewerker.


2. BKO-tweedaagse (in combinatie met het werken aan de bachelorvernieuwing)

U neemt deel aan een BKO-tweedaagse.

De Onderwijskundige Dienst zal enkele malen per jaar tweedaagse intensieve bijeenkomsten organiseren voor ervaren personeel. Tijdens de tweedaagse zult u onder begeleiding van een onderwijskundige aan de slag gaan met het ordenen en aanvullen van het bewijsmateriaal. Na afloop heeft u al een aanzienlijk deel van het bewijsmateriaal verzameld en bent u vrijwel klaar voor een beoordeling.


De tweedaagse is ook geschikt voor het werken aan de onderwijsvernieuwing. Tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers (evt. in groepjes) onder begeleiding werken aan het ontwerpen van nieuw onderwijs. Het materiaal dat ontwikkeld wordt in het kader van de onderwijsvernieuwing kan opgenomen worden in het portfolio.


3. Werkgroep (in combinatie met het werken aan de bachelorvernieuwing)

Als u werkt in een werkgroep met collega-docenten aan verbetering van het eigen onderwijs en/of aan de onderwijsvernieuwing, kunt u het ontwikkelde materiaal opnemen in uw portfolio. De Onderwijskundige Dienst kan ondersteuning bieden bij de vormgeving van deze bijeenkomsten en indien gewenst kan een onderwijskundige een bijeenkomst van een docentenwerkgroep bijwonen en wanneer nodig aanvullende scholing of ondersteuning bieden.


4. Competentieworkshop

De Onderwijskundige Dienst organiseert enkele malen per jaar workshops waarin onder begeleiding van een onderwijskundig medewerker intensief gewerkt zal worden aan de BKO-competenties. Het doel van de workshops is om ondersteuning te bieden bij de (verdere) ontwikkeling van uw competenties en om u te helpen om aan het eind van de workshop bewijsmateriaal voorhanden te hebben, dat in uw portfolio opgenomen kan worden.


5. BKO-cursussen

Tijdens de intake of tijdens het werken aan uw portfolio kan blijken dat er een bepaalde competentie is, die u nog niet voldoende beheerst. Uiteraard kunt u zich als ervaren docent ook inschrijven voor de BKO-cursussen die de Onderwijskundige Dienst aanbiedt. Tijdens deze cursussen zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van de competenties. Voor elke BKO-competentie biedt de OD een specifieke cursus.


6. Combinatie

Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.


Bezig met onderwijsvernieuwing?

Er zijn verschillende mogelijkheden om activiteiten in het kader van de onderwijsvernieuwing te gebruiken voor uw BKO-portfolio en om hierbij ondersteuning te krijgen van de Onderwijskundige Dienst. (Zie ook hierboven) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manuela Fernandez.


Waar kunt u zich aanmelden?

De Onderwijskundige Dienst (OD) zal contact opnemen met docenten die in aanmerking komen voor de BKO-procedure voor ervaren docenten. U kunt zich ook zelf aanmelden via onderstaand formulier.
Na aanmelding zal contact met u worden opgenomen door een OD-medewerker om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per email contact opnemen met Manuela Fernandez. Zij zal uw vraag ofwel direct kunnen beantwoorden of u doorverwijzen naar een OD-medewerker die u verder kan helpen.


Contact address:

Manuela Fernandez Fernandez

E-mailadres: m.fernandezfernandez@utwente.nl

Student en Onderwijs servicecentrum (S&O) / Onderwijskundige Dienst (OD)
Gebouw Vrijhof (VR) / Kamer 507

Telefoonnr +31 53 489 2056 Bij geen gehoor +31 53 489 4720


Postadres:
Universiteit Twente

S&O – OD (Vrijhof)

Postbus 217

7500AE Enschede