Wat is tijdschrijven?

Bij tijdschrijven houden studenten bij hoeveel tijd ze aan de module (of het moduleonderdeel) besteden. Hierdoor kun je als docent nagaan of een moduleonderdeel of opdracht de geplande tijd in beslag neemt. Dit is van tevoren soms lastig in te schatten, maar door middel van tijdschrijven zou je dit kunnen controleren.
Wanneer je het gevoel hebt dat een bepaalde week wel erg druk of juist rustig is, hoef je de studenten om minder details te vragen, maar gaat het meer om de studiedruk van die week i.p.v. een specifiek onderdeel. Het is dus belangrijk dat je van tevoren helder hebt wat je te weten wilt komen, in welk(e) onderwerp(en) je geïnteresseerd bent, of welke periode van de module je in kaart wil brengen.

Eyeopener
Naast het zijn van een evaluatie heeft tijdschrijven ook nog een ander voordeel. Het kan namelijk voor de studenten een echte ‘eyeopener’ zijn. Omdat ze heel bewust worden hoeveel tijd ze ergens mee bezig zijn, zien ze hoe (in)efficiënt ze met hun tijd omgaan.

Let op: Tijdschrijven kan zorgen voor een heleboel extra werk voor de studenten (en docenten om het te analyseren). Het is belangrijk van tevoren goed vast te stellen hoeveel details de studenten op moeten schrijven. Als je één moduleonderdeel of één opdracht in kaart wil brengen, kan je om meer details vragen dan wanneer je studenten een aantal weken tijd laat schrijven.
Tip: Geef duidelijk bij de studenten aan dat het niet is om de student te controleren, maar dat het om de module gaat. Je zou de studenten hun uren daarom anoniem in kunnen laten leveren.

Hieronder kun je meer informatie vinden over de verslaglegging van tijd schrijven. Ook kun je formats vinden die tijdens het tijd schrijven gebruikt kunnen worden. Format 1 is om een globaal beeld te krijgen van de module, format 2 is gericht op het project.

Verslaglegging
Voorbeeld format tijd schrijven 1

Voorbeeld format tijd schrijven 2