verslaglegging studentenenquete

Algemene informatie
Begin bij de vastlegging van de resultaten eerst bij de algemene informatie:

 • Wat was het doel van de evaluatie?
 • Bij welke module is de evaluatie uitgevoerd?
 • Wanneer heeft de evaluatie plaatsgevonden?
 • Wie waren er betrokken?

Het is belangrijk om het doel van de evaluatie in het verslag op te nemen omdat dit nog een extra keer benadrukt waarom de evaluatie heeft plaats gevonden en welke vraag in het verslag beantwoordt moet worden. Om de resultaten duidelijk weer te geven zou je visuele weergaven kunnen gebruiken (zoals tabellen en grafieken).

Bevindingen
Vervolgens ga je op de bevindingen in:

 • Wat zijn de bevindingen?
 • Welke trends kwamen naar voren?
 • Gold dit voor alle/veel/weinig studenten?
 • Wat zijn de aanbevelingen?
 • Welke acties gaan ondernomen worden?
 • Wie gaat die acties ondernemen?

Let in het beschrijven van de resultaten op de trends die naar voren komen, welke resultaten komen in veel enquêtes naar voren. Richt je tijdens de verslaglegging op de trends in plaats van individuele uitslagen. Mocht er een belangrijk individuele respons tussen zitten, benoem deze dan in een kanttekening, maar baseer de algemene conclusies niet op een individueel geval. Identificeer aspecten die de resultaten van de vragenlijst kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld het moment waarop de vragenlijst is afgenomen, hoe lang de vragenlijst was, etc.).

Aanbevelingen
Beschrijf aanbevelingen op basis van de resultaten. Beschrijf waar mogelijk ook de manieren hoe deze aanbevelingen gehaald kunnen worden. Als bijvoorbeeld uit de enquête naar voren komt dat de studiebelasting in week 8 te hoog is; bedenk verschillende oplossingen. Wellicht is er een vervolgevaluatie nodig is om het probleem scherper in beeld te krijgen.
Vervolgens is het belangrijk om aan te geven wat de vervolgacties zijn en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Dit zorgt ervoor dat er ook daadwerkelijk wat met de resultaten gaat gebeuren.
Tips voor de verslaglegging:

 • Focus op het doel van de enquête;
 • Blijf tijdens het schrijven van het verslag neutraal, laat je niet beïnvloeden door je eigen mening en/of voorkeur;
 • Reken je gegevens dubbel na;
 • Baseer de conclusies op resultaten uit de enquête. Betrek wetenschappelijke theorie en eigen kennis van het onderwerp van de enquête niet in de conclusies.