Studentervaringen evalueren

Hoe kun je de ervaringen van studenten evalueren? Welke activiteiten zou je in kunnen zetten? Hieronder vind je een lijstje met evaluatieactiviteiten. Als je verdere uitleg, voorbeelden van formats of tips voor de verslaglegging over een specifieke evaluatieactiviteit wilt, klik dan de desbetreffende activiteit aan.

Panelgesprekken
Activiteit
Met een kleine groep studenten een of meerdere gesprekken voeren over de module aan de hand van vragen of aandachtspunten.
Doel
Verkrijgen van gedetailleerde informatie van studenten over hoe de module door hen wordt ervaren.
Voordeel
Kan in relatief weinig tijd gebeuren; je kunt veel en diepgaande informatie verkrijgen; je kunt doorvragen bij onderwerpen die meer aandacht verdienen.
Nadeel
Je bevraagt maar een kleine groep studenten. Is dit een representatieve steekproef?
Organisatie
Aandachtspunten: samenstelling panelgroep; aantal gesprekken; gespreksleider; verslaglegging.
Wanneer
Afhankelijk van de aandachtspunten; over het algemeen effectief vanaf de derde week van de module. De module moet namelijk al wel enigszins op gang zijn voordat ervaringen gedeeld kunnen worden.

Tijdschrijven
Activiteit
Studenten (een groep of alle) gedurende de module hun tijdsbesteding (studietijd) laten bijhouden.
Doel
Door studenten tijd te laten schrijven verkrijg je informatie over de studielast, studeerbaarheid, pieken en dalen tijdens de module en/of specifieke studieactiviteit versus tijdsbesteding.
Voordeel
Geeft gedetailleerd zicht op knelpunten in de tijdsbesteding.
Nadeel
Vergt veel discipline van de studenten om dit bij te houden.
Organisatie
Aandachtspunten: samenstelling groep; instrumentarium; verslaglegging.
Wanneer
Deze evaluatie activiteit kan te allen tijde van de module worden ingezet.


Studentenenquêtes
Activiteit
Studenten (een groep of alle) een vragenlijst in laten vullen.
Doel
Relatief snel een grote doelgroep bereiken om globale informatie te verkrijgen over de module.
Voordeel
Je kant een grote groep studenten bevragen.
Nadeel
De respons is soms erg laag en je kunt vrijwel alleen gesloten vragen stellen.
Organisatie
Aandachtspunten: instrumentarium; moment van afname; hoeveelheid vragen; verslaglegging.
Wanneer
Deze evaluatieactiviteit zou je vanaf week twee in kunnen zetten.


Fast feedback moments
Activiteit
Studenten (een groep of alle) aan het einde van een bijeenkomst een paar vragen stellen.
Doel
Tijdens de module snel informele feedback krijgen van de studenten.
Voordeel
Je krijgt snel en informeel feedback van de studenten en de activiteit kost niet veel tijd.
Nadeel
Je evalueert niet een heel moduleonderdeel, maar bijvoorbeeld één (tutor)bijeenkomst.
Organisatie
Aandachtspunten: hoeveelheid vragen; instrumentarium
Wanneer
Dit soort evaluatie activiteiten kunnen te allen tijde van de module worden ingezet