verslaglegging

Wat moet er in het verslag?
De evaluatieonderwerpen van het gesprek vormen het uitgangspunt voor de structuur van het verslag. Dit zijn de onderwerpen die je tijdens het panelgesprek hebt besproken (bv. inhoud, uitvoering, toetsing, materialen etc.).
Het is belangrijk dat het evaluatieverslag een duidelijk geheel vormt en dat het onderscheid tussen observaties (feiten) en meningen duidelijk naar voren komt. Dit kun je op twee manieren doen:

 • Eerst de mening weergeven en daarna de observatie waarop de mening berust. Bijvoorbeeld: De studenten vonden het een rommelige module omdat de roosters tussentijds werden veranderd.
 • Eerst de observatie weergeven en daarna tot welke mening dat heeft geleid. Bijvoorbeeld: De rooster werd gedurende de module veranderd, dit maakte de module rommelig.

De feiten en meningen zijn de conclusies van de evaluatie. De aanbevelingen dienen hier weer consistent mee te zijn. Een goed voorbeeld van consistentie is:
roosters tussentijds veranderd (observatie) --> rommelige module (mening) --> roosters niet tussentijds veranderen of hier beter over informeren (aanbeveling).

Observatie:
wat heb je gezien/gehoord. Objectief beschreven
Interpretatie: welke betekenis geef je dat? Eigen mening
Suggestie: hoe kan het beter? Concrete aanbevelingen

Soms worden er door de studenten aanbevelingen gedaan zonder aan te geven waarom of wat het probleem is. Het is belangrijk dat je als gespreksleider dan doorvraagt, anders kun je de aanbeveling niet overnemen. Want:

 •  wanneer studenten hebben aangegeven dat ze een module rommelig vinden zonder observatie erbij, kan je geen aanbeveling doen. De oorzaak van die ervaring is namelijk niet bekend.
 • van een aanbeveling zonder problem weet je niet exact wat het probleem is en dus ook niet waarom het zou moeten veranderen.

Let op: een panelgesprek is een steekproef, houdt hier rekening mee in het verslag. Gebruik aanzetten als:

 • Alle panelleden vonden...
 • De meerderheid vond...
 • Enkele panelleden vonden...
 • Eén panellid vond...
 • Sommigen vonden... en anderen vonden...

Tips voor de verslaglegging

 • Focus op het doel van de evaluatie;
 • Blijf tijdens het schrijven van het verslag neutral - laat je niet beïnvloeden door je eigen mening of voorkeur;
 • Baseer de conclusies op resultaten uit de evaluatie. Betrek geen wetenschappelijke theorie of eigen kennis van het onderwerp van de evaluatie in de conclusies
 • Ook iets dat goed verlopen is, kan een aanbeveling krijgen. Bijvoorbeeld dat het zo moet blijven. Dat is dus ook belangrijk om op te nemen.

(Bron: van der Blij, M. (2012). Handleiding voor het voorzitten en notuleren van panelgesprekken).