Wat is mijn rol tijdens het gesprek?
Als gespreksleider heb je een neutrale rol. Dit betekent dat je zelf even geen mening hebt (ook al heb je zelf ook het onderwijs gevolgd of gegeven). Jouw mening kan namelijk de mening van anderen beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat je suggestieve vragen gaat stellen zoals: “Vond je het ook niet een heel leuke module?”
Onderwijsevaluatie heeft alleen maar zin wanneer zowel de objectieve observatie (= wat zijn de feitelijkheden?) als de mening daarover (= wat vond je daarvan?) naar voren komt. Zowel de positieve als de minder positieve zaken dienen naar voren te komen.
Een goede basishouding is die van gespreksleider die niet te snel alles begrijpt. Want anders ga je weer teveel zelf invullen vanuit je eigen ervaringen en mening. Bijvoorbeeld een antwoord als: “ik vond het een goede module”. Wanneer jij dat ook vond, omdat het veel nieuwe dingen behandelde, denk je dat deze student zijn mening ook daarop baseert. Maar wanneer je doorvraagt: “Wat was er goed aan?” zal je vaak merken dat de student hele andere objectieve observaties heeft dan jij, bijvoorbeeld de syllabus was zeer compleet en de docent vertelde veel extra interessante dingen tijdens de bijeenkomsten.

Als voorzitter kun je het besef dat het onderwijs een gezamenlijke verantwoording is stimuleren. Het panel zal voornamelijk gericht zijn op het geven van informatie over het aanbod, maar je kunt dan doorvragen op hoe de studenten daarmee zijn omgegaan. Bijvoorbeeld: “De syllabus was niet volledig” --> Hebben jullie om aanvulling gevraagd? / Wat hebben jullie gedaan?


(Bron: van der Blij, M. (2012). Handleiding voor het voorzitten en notuleren van panelgesprekken).