Panelgesprekken

Wat zijn panelgesprekken?
Panelgesprekken zijn gesprekken met studenten over hun ervaringen met de module. Tijdens een panelgesprek kan je je richten op aandachtspunten waarop de moduleteams of de opleiding commentaar en/of suggesties willen hebben. Tijdens deze gesprekken kan je heel gedetailleerd vragen stellen en zo specifieke informatie verkrijgen. Je kunt doorvragen wanneer iets onduidelijk is of meer aandacht verdient.

Wanneer zet je een panelgesprek in?
Een panelgesprek kan op bijna elk moment van de module zinvolle informatie opleveren, maar de module moet al wel op gang zijn om de ervaringen te kunnen bespreken. Vandaar dat deze activiteit vanaf week drie kan worden ingezet.

Tip:
Zorg er voor dat je niet te veel onderwerpen in het gesprek naar voren brengt! Zorg dat er een paar ‘hoofdonderwerpen’ zijn waar je dieper op in wilt gaan. Overige onderwerpen kun je wel aanstippen, maar sta hier niet te lang bij stil. Anders gaat het gesprek te lang duren en verdwijnt de concentratie.

Meer informative over...

Cursus panelgesprek

Op verzoek worden cursussen over het plannen, voorzitten en notuleren van panelgesprekken gegeven. Neem hiervoor contact op met m.fernandezfernandez@utwente.nl.
Hieronder vind je de cursusmaterialen in zowel het Nederlands als het Engels: