Wat moet er in het verslag?

De evaluatie onderwerpen van het gesprek vormen het uitgangspunt voor de structuur van het verslag. Dit zijn de onderwerpen die je tijdens het panelgesprek hebt besproken (bv. Inhoud, uitvoering, toetsing, materialen etc.).

Het is belangrijk dat het evaluatieverslag een duidelijk geheel vormt en dat het onderscheid tussen observaties (feiten) en meningen duidelijk naar voren komt.

Dat kan je op twee manieren doen:

- Eerst de mening weergeven en daarna de observatie waarop de mening berust. Bijvoorbeeld:
De studenten vonden het een rommelige module omdat de roosters tussentijds werden veranderd.

- Eerst de observatie weergeven en daarna tot welke mening dat heeft geleid. Bijvoorbeeld: De rooster werd gedurende de module veranderd, dit maakte de module rommelig.

De feiten en meningen zijn de conclusies van de evaluatie. De aanbevelingen dienen hier weer consistent mee te zijn. Een goed voorbeeld van consistentie is: roosters tussentijds veranderd (observatie) rommelige module (mening) roosters niet tussentijds veranderen of hier beter over informeren (aanbeveling).

Observatie:

Interpretatie:

Suggestie:

Wat heb je gezien/gehoord?

Welke betekenis geef je dat?

Hoe kan het beter?

Objectief beschrijven

Eigen mening

Concrete aanbevelingen


Soms worden er door de studenten aanbevelingen gedaan zonder aan te geven waarom of wat het probleem is. Het is belangrijk dat je als gespreksleider dan doorvraagt, anders kun je de aanbeveling niet overnemen. Want:

- wanneer studenten hebben aangegeven dat ze een module rommelig vinden zonder observatie erbij, kan je geen aanbeveling doen. De oorzaak van die ervaring is namelijk niet bekend.

- voor een aanbeveling zonder probleem (waarvoor het een oplossing moet bieden) kan niet aangegeven worden, omdat je dan niet weet wat het probleem is en dus ook niet waarom het zou moeten veranderen.

Let op: een panelgesprek is een steekproef, houdt hier rekening mee in het verslag. Gebruik aanzetten als:

- Alle panelleden vonden ………

- De meerderheid vond ……….

- Enkele panelleden vonden ……..

- Eén panellid vond ………

- Sommigen vonden ……en anderen vonden …………

Tips voor de verslaglegging:

- Focus op het doel van de evaluatie;

- Blijf tijdens het schrijven van het verslag neutraal, laat je niet beïnvloeden door je eigen mening en/of voorkeur;

- Baseer de conclusies op resultaten uit de evaluatie. Betrek wetenschappelijke theorie en eigen kennis van het onderwerp van de evaluatie niet in de conclusies.

- Ook iets wat goed is verlopen kan een aanbeveling krijgen, bijvoorbeeld dat het zo moet blijven. Dit is ook belangrijk om op te nemen.(Bron: van der Blij, M. (2012). Handleiding voor het voorzitten en notuleren van panelgesprekken).