studenten ervaringen evalueren

Hoe kun je de ervaringen van studenten evalueren? Welke activiteiten zou je in kunnen zetten? Hieronder vind je een lijstje met evaluatieactiviteiten. Als je verdere uitleg, voorbeelden van formats of tips voor de verslaglegging over een specifieke evaluatieactiviteit wilt, klik dan de desbetreffende activiteit aan.


Panelgesprekken

Activiteit

Met een kleine groep studenten een of meerdere gesprekken voeren over de module aan de hand van vragen of aandachtspunten.

Doel

Verkrijgen van gedetailleerde informatie van studenten over hoe de module door hen wordt ervaren.

Voordeel

Kan in relatief weinig tijd gebeuren; je kunt veel en diepgaande informatie verkrijgen; je kunt doorvragen bij onderwerpen die meer aandacht verdienen.

Nadeel

Je bevraagt maar een kleine groep studenten. Is dit een representatieve steekproef?

Organisatie

Aandachtspunten: samenstelling panelgroep; aantal gesprekken; gespreksleider; verslaglegging.

Wanneer

Afhankelijk van de aandachtspunten; over het algemeen effectief vanaf de derde week van de module. De module moet namelijk al wel enigszins op gang zijn voordat ervaringen gedeeld kunnen worden.Tijdschrijven

Activiteit

Studenten (een groep of alle) gedurende de module hun tijdsbesteding (studietijd) laten bijhouden.

Doel

Door studenten tijd te laten schrijven verkrijg je informatie over de studielast, studeerbaarheid, pieken en dalen tijdens de module en/of specifieke studieactiviteit versus tijdsbesteding.

Voordeel

Geeft gedetailleerd zicht op knelpunten in de tijdsbesteding.

Nadeel

Vergt veel discipline van de studenten om dit bij te houden.

Organisatie

Aandachtpunten: samenstelling groep; instrumentarium; verslaglegging.

Wanneer

Deze evaluatie activiteit kan te allen tijde van de module worden ingezet.Studentenenquêtes

Activiteit

Studenten (een groep of alle) een vragenlijst in laten vullen.

Doel

Relatief snel een grote doelgroep bereiken om globale informatie te verkrijgen over de module.

Voordeel

Je kan een grote groep studenten bevragen.

Nadeel

De respons is soms erg laag en je kunt voornamelijk alleen gesloten vragen stellen.

Organisatie

Aandachtspunten: instrumentarium; moment van afname; hoeveelheid vragen; verslaglegging.

Wanneer

Deze evaluatieactiviteit zou je vanaf week twee in kunnen zetten.Fast Feedback Moments

Activiteit

Studenten (een groep of alle) aan het einde van een bijeenkomst een paar vragen stellen.

Doel

Tijdens de module snel informele feedback te krijgen van de studenten.

Voordeel

Je krijgt snel en informeel feedback van de studenten en de activiteit kost niet veel tijd.

Nadeel

Je evalueert niet een heel moduleonderdeel, maar bijvoorbeeld één (tutor)bijeenkomst.

Organisatie

Aandachtspunten: hoeveelheid vragen; instrumentarium.

Wanneer

Dit soort evaluatie activiteiten kunnen te allen tijde van de module worden ingezet.