See UT Kader

Taken en verantwoordelijkheden

Het moduleteam is verantwoordelijk voor het opstellen van een evaluatieplan voor hun module, maar dit betekent niet dat het moduleteam ook alle evaluaties uit moet voeren!

Wie welke evaluaties uit gaat voeren moet al wel in het evaluatieplan worden vastgelegd. Het kan per opleiding en soms zelfs per module verschillen wie welke evaluatie uitvoert. Dit kun je afspreken met kwaliteitszorg medewerkers, onderwijscoördinatoren, studieverenigingen, faculteit OD-ers etc. Het is daarom handig om voorafgaand aan het schrijven van het evaluatieplan na te gaan welke ondersteunende mogelijkheden je binnen je opleiding/faculteit hebt.

Moduleteam bijeenkomsten

Ook nu de modules ontworpen zijn en ze worden ingevoerd, is het nog belangrijk dat het moduleteam bij elkaar blijft komen! Tijdens deze bijeenkomsten kun je als team bespreken hoe de module verloopt en of de module verloopt zoals jullie in eerste instantie verwacht en gepland hadden. Wanneer de module anders verloopt is het belangrijk na te gaan hoe dit komt. Moeten er dingen worden aangepast in het ontwerp, moet er duidelijker gecommuniceerd worden wat de bedoeling was of moet er een extra evaluatie worden ingepland?

Ook kan gelijk een doorstart worden gemaakt om gezamenlijk aandachtpunten voor het herontwerp op te stellen. Tijdens deze bijeenkomsten zou een externe persoon uit kunnen nodigen die vanuit een ander oogpunt naar de module kijkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand van de Onderwijskundige Dienst. Bij elke faculteit is (minimaal) één OD-er gedetacheerd die je kan ondersteunen tijdens deze bijeenkomsten. Ook kun je contact opnemen met QUEST wanneer je hulp nodig hebt bij een evaluatievraag.