Highlights uit de First-Year Experience Network Conference

De European First-Year Experience Network vormt een netwerk bestaande uit academici, managers, onderzoekers en onderwijs-ondersteunend personeel vanuit heel Europa met een gezamenlijke interesse: het ontwikkelen en onder-steunen van strategieën die

de ervaringen van eerstejaars studenten in het hoger onderwijs kunnen helpen verbeteren.

Door ‘good practices’ te delen, bekendheid te geven aan innovaties op dit terrein en onderzoek te vertalen naar de praktijksituatie, wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere onderwijsomgeving voor studenten in het hoger onderwijs en wordt de kwaliteit van het Europees Hoger Onderwijs vergroot.

De vierde conferentie vond in mei plaats te Groningen. Het thema luidde: “Enhancing the first-year experience: Theory, research and practice.” De nadruk lag op de vertaling van onderzoek en theorieën naar de dagelijkse praktijksituatie.

Op de website is het volledige programma te zien en zijn Powerpoint-slides en documenten van diverse presentaties te raadplegen. Naar enkele opmerkelijke presentaties is hieronder de link te vinden (klik met de muis op de slide).Ook komend jaar (26 - 28 mei 22010) vind er weer een conferentie plaats, dit keer te Antwerpen (Plantijn Hogeschool University College, België). Het centrale thema in 2010 luidt: “Appreciating & Empowering Students’ Talents”. Wat zorgt er voor dat studenten succesvol zijn? Hoe kunnen we hun krachten versterken en er voor zorgen dat alle studenten positieve ervaringen opdoen in het eerste jaar, als eerste stap op weg naar een gouden toekomst?

Voorstellen voor presentaties kunnen vanaf oktober 2009 worden ingediend. Voor meer informatie zie de website van Plantijn Hogeschool.