Goed voorbereid op de veranderingen in het vwoStudiemiddag

Op woensdag 10 juni vond er bij de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) een studiemiddag plaats. Deze middag stond in het teken van de veranderingen in het vwo en de gevolgen van de vernieuwingen op de voorkennis van de studenten die per 2010 instromen. (Bij de faculteit TNW vond vergelijkbare studiemiddag plaats op 28 januari).


De middag startte met een aantal presentaties van vakdocenten over de nieuwe vakken Wiskunde D en Natuur Leven & Technologie (NLT) en over de veranderingen in de bestaande vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Informatica. Waarna schoolrector Goossens van het Bonhoeffer College inging op de consequenties en organiseerbaarheid van de vernieuwingen.

Na de presentatieronde volgde een workshop waarin aandacht werd besteed aan de consequenties van de veranderingen voor de opleidingen van de faculteit EWI en de wijze waarop de opleidingen zich hierop voor kunnen bereiden.Veranderingen, consequenties en voorbereiding

De grootste veranderingen in het kort zijn:

§De deelvakken verdwijnen: Wiskunde B1/B2 wordt Wiskunde B, Natuurkunde 1/2 wordt Natuurkunde.

§Minder uren voor de profielvakken.

§Natuurkunde is niet meer verplicht in het profiel N&G: de leerling kan daarin kiezen: of Wiskunde A of Wiskunde B.

§Invoering van nieuwe keuzevakken NLT en wiskunde D bij de profielen N&T en N&G.


Welke consequenties brengen deze veranderingen met zich mee voor de opleidingen? Welke kansen/bedreigingen ziet men? Wat kunnen opleidingen concreet ondernemen om zich voor te bereiden op een instroom van studenten met andere voorkennis dan voorheen?

In onderstaande tabel de antwoorden op deze vragen die de workshop opleverde:Kansen:


Bedreigingen:

Vernieuwingen binnen vakken

Verbeterde algebraïsche vaardigheden


Afname motivatie voor wiskunde op vwo

Missen van natuurkunde onderdelen

Gedifferentieerde instroom

Gemotiveerde leerlingen

Leerlingen zijn beter voorbereid


Instapniveau onduidelijk

Teveel wiskunde gehad

Aansluiting vakken UT niet voor alle leerlingen hetzelfde


Consequenties en vervolgstappen:


Vernieuwingen binnen vakken

Herstelonderwijs afschaffen

Soms ingangsniveau vakken aanpassen

Gedifferentieerde instroom

Maak zelf eindexamens om op hoogte te raken van niveau van instroom

Voorlichting naar opleidingen

Werkgroep oprichten die aansluiting onderzoekt

Iets extra’s bieden voor studenten met wiskunde D/NLT/INF, bv: verdieping via excellence-stream, versneld door het programma, verrijking door vakken bij andere opleidingen.Meer informatie

Ook voor andere opleidingen kunnen de veranderingen in het vwo consequenties hebben voor het onderwijs in het eerste studiejaar. Een studiemiddag organiseren kan een goede manier zijn om je als opleiding voor te bereiden op een instroom aan studenten die (deels) ‘anders’ is dan voorheen.

Wilt u meer informatie over de studiedag en/of de veranderingen in het vwo, dan kunt u terecht bij onderstaande contactpersoon.
In de publicatie “Regelgeving voor de Vernieuwde Tweede Fase” worden alle veranderingen beschreven, zie:
http://www.tweedefase-loket.nl/doc/regelgeving2efase2007.pdf

Een beknopte beschrijving van de vwo-vakken Wiskunde B, Informatica, Natuurkunde, NLT en Wiskunde D vindt u <hier>.Meer informatie:

Marije Hahnen-Florijn

Onderwijskunde Dienst

m.e.hahnen@utwente.nl

489 4366