EPS – een internationaal en interdisciplinair project voor studenten


In Juli 2009 zijn Wim Weenk en Maria van der Blij (beide werkzaam bij de Onderwijskundige Dienst van de UT), naar de PAEE (Project Approaches in Engineering Education) conferentie in het Portugese Guimaraes geweest. Vol indrukken kwamen zij terug. In dit artikel doen zij verslag van de meest inspirerende presentatie die zij hebben bijgewoond.Het “Europees Project Semester (EPS)”

Jordi Segalàs van de Technical University of Catalonia vertelde hoe EPS bij hen met succes al twee jaar draait.

Hieronder in het kort enkele aspecten van EPS.


Het Europees Project Semester wordt aangeboden door acht Europese universiteiten in zeven landen aan derdejaars studenten van universiteiten en hogescholen. EPS is in eerste instantie ontwikkeld voor techniek studenten, maar studenten van andere disciplines zijn ook welkom.

Tijdens het project leren studenten ontwerpen en ze bereiden zich voor op de uitdagingen van de huidige wereldeconomie met alle vaardigheden die daarvoor van belang zijn.Meerdere groepen van 2-5 studenten uit verschillende landen en disciplines werken samen aan een interdisciplinair engineering project. De projecten zijn zorgvuldig geselecteerd door de aanbiedende Universiteit en nauw gerelateerd aan commerciële bedrijven en industrieën. Deze projecten komen tegemoet aan de specialisaties van de studenten en bieden de mogelijkheid van competitie. De ontwikkeling van interculturele communicatie en teamwork vaardigheden speelt een belangrijke rol.
Dr Arvid Andersen was de initiatiefnemer van het EPS-concept. Hij ontwikkelde het programma in Helsingør, Denemarken met zes studenten. Een paar jaar later verhuisde EPS naar Kopenhagen, de School of Engineering. Hier schrijven bijna 70 studenten per semester zich in voor EPS. Dr Andersen woont in Kopenhagen en participeert actief in internationale ingenieursopleiding in de hele Europese Unie.De ervaringen

Sinds de start in 1994 is EPS uitgegroeid tot een groot succes. De deelnemende landen werken nauw samen. Andere instellingen buiten het netwerk hebben ook interesse getoond, dus er zullen waarschijnlijk nog meer EPS programma's in de toekomst worden aangeboden. Vanuit Nederland participeert Avans Hogeschool uit `s Hertogenbosch.EPS en de UT?

Graag willen wij op de UT deze mogelijkheid van EPS bekend maken aan stage-coördinatoren en andere geïnteresseerden. Het lijkt ons zinvol dat de UT gaat onderzoeken of deelname aan het EPS programma tot de mogelijkheden behoort. Hiermee worden meerdere (leer)doelen gediend: het EPS draagt voor de deelnemende studenten bij aan de ontwikkeling van zowel wetenschappelijke ontwerpvaardigheden als ook aan academische vorming en ondernemerschap. Daarnaast vergroot de UT door het aanbieden van een of meerdere projecten, de bekendheid bij internationale studenten en krijgen UT studenten de kans te participeren in een internationaal en interdisciplinair project.Meer informatie

Zie website EPS: http://europeanprojectsemester.org/

Om een beeld te krijgen hoe bij Avans Hogeschool EPS is ingevoerd, zie: PowerPoint presentation


Maria v.d. Blij (m.b.vanderblij@utwente.nl)

Wim Weenk (g.w.h.weenk@utwente.nl)